Godziny otwarcia Nasze biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00
Zadzwoń do nas tel.: 32 719 61 91 fax: 32 719 61 84
Napisz do nas biuro@tte.pl

Czym jest ADR?

tir-1319178_1280

ADR to określenie międzynarodowej konwencji, której pełna nazwa w języku francuskim brzmi “L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Została ona stworzona 30 […]

Czytaj więcej

Czym jest CIM?

train-797072_1280

CIM to umowa, której pełna nazwa w języku francuskim brzmi „Contrat de transport international ferroviaire des marchandises”. W języku polskim oznacza to Umowę o międzynarodowym przewozie kolejowym towarów. […]

Czytaj więcej