Co to jest Procedura Ochronna w kabotażu i na czym polega?

Co to jest Procedura Ochronna w kabotażu i na czym polega?

Kabotaż jest rodzajem transportu międzynarodowego, który polega na wykonaniu usługi przewozu na terenie danego kraju z wykorzystaniem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym państwie. Czym jest procedura ochronna w kabotażu? Na czym polega? Czy obejmuje również funkcjonowanie magazynów przeładunkowych? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jak funkcjonuje kabotaż? Czy potrzebne są magazyny przeładunkowe?

W praktyce może to wyglądać w ten sposób — polski przewoźnik dostarcza ładunek do wybranego punktu w Niemczech lub Francji (na przykład do magazynu przeładunkowego, choć nie jest to koniecznością — towar może trafić bezpośrednio do odbiorcy). Następnie, aby uniknąć tak zwanych pustych przebiegów, kierowca przewozi nowy ładunek na terenie tego kraju. Przewozy kabotażowe odbywają się w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jednym pojazdem można wykonać maksymalnie trzy przewozy, a kierowca wykonujący kabotaż powinien mieć przy sobie odpowiednie, określone przepisami dokumenty.

Gdzie szukać informacji o kabotażu?

Zasady kabotażu na terenie Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2009 roku. Część zasad precyzują krajowe przepisy, choć od maja 2010 roku obowiązuje zasada, że normy UE są ponad sprzecznymi z nimi zasadami obowiązującym w danym państwie.

  • Rozporządzenie opisuje zasady organizacji kabotażu, między innymi określa jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia transportu. Artykuł nr 10 opisuje sposób postępowania w wyjątkowych sytuacjach – jest to tak zwana procedura ochronna.
  • Ma ona zastosowanie w przypadku zakłóceń w transporcie odbywającym się na danym obszarze geograficznym.
  • Procedura ochronna dotyczy przypadków, gdy problemy na krajowym rynku transportowym są wywołane lub nasilane przez kabotaż – występuje przewaga podaży nad pobytem, której jest zagrożeniem dla równowagi finansowej. Państwo może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o użycie środków ochronnych.
  • Razem ze zgłoszeniem państwo musi przekazać informacje niezbędne do zbadania wniosku. Na tej podstawie Komisja analizuje sytuację, a po konsultacji z komitetem, ustanowionym na bazie rozporządzenia Rady, w terminie miesiąca podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

W momencie gdy Komisja rozpatrzy pozytywnie wniosek państwa, przyjmowane są środki ochronne. Jednym z głównych rozwiązań stosowanych w takiej sytuacji jest wyłączenie wybranego obszaru z przewozów kabotażowy. Środki ochronne mogą obowiązywać przez okres maksymalnie do 6 miesięcy i mogą zostać przedłużone jeden raz, na taki sam czas. Przyjęcie procedury ochronnej przez Komisję zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia i postępowania zgodnie z decyzją organów unijnych. Każde państwo ma prawo wnieść odwołanie do Rady Unii Europejskiej – w ciągu 30 dni od powiadomienia. Jeśli w ciągu miesiąca Rada nie podejmie odmiennej decyzji, ustalenia Komisji stają się wiążące.