Co to jest transport kombinowany?

transport

Sprawna i efektywna organizacja transportu jest niezwykle istotna. Prawidłowo zaprojektowany przewóz ładunków to oszczędność czasu, a przede wszystkim budżetu. Dobrze przemyślany transport pozwala przewozić ładunki szybko, aby jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby. Jednym z rozwiązań, które ma poprawić skuteczność i szybkość wykonywania zleceń, jest transport kombinowany. Czym jest? Co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy to w niniejszym tekście.

Na czym polega transport kombinowany?

Na czym polega ten rodzaj transportu? W transporcie kombinowanym, aby usprawnić cały proces przewozu, wykorzystuje się kilka gałęzi transportu (czyli co najmniej dwie). Dla oszczędności czasu podczas przewozu stosuje się jedną jednostkę ładunkową, czyli ładunek uformowany z kilku opakowań w taki sposób, aby możliwe były jego transport i składowanie w całości, bez konieczności rozformowania. Za podstawowe metody przewozu w transporcie kombinowanym uznawane są:

  • transport kolejowy,
  • żegluga morska lub śródlądowa,
  • transport samochodowy (wykorzystywany jest jako wsparcie i służy przede wszystkim do dowożenia ładunku do głównego środka transportu).

Gdzie znaleźć można informacje o transporcie kombinowanym?

Definicja transportu kombinowanego umieszczona jest w Ustawie o transporcie drogowym z września 2001 roku. Zgodnie z jej zapisami, w transporcie kombinowanym (na początkowym i końcowym etapie) biorą udział: samochód ciężarowy, kontener 20-stopowy i większy, nadwozie wymienne oraz naczepa z jednostką ciągnącą lub bez takiej jednostki. Etap przewozu początkowego odbywa się między miejscem załadunku a stacją kolejową, przewóz końcowy odbywa się pomiędzy miejscem wyładunku a punktem docelowym, gdzie ma być dostarczony ładunek. W przypadku stosowaniu transportu wodnego przewóz początkowy i końcowy jest realizowany w obrębie 150 kilometrów w prostej linii do odpowiedniego portu załadunku albo wyładunku.

Podział transportu kombinowanego – czyli garść dodatkowych informacji

Transport kombinowany dzielimy na różne rodzaje. Jednym z nich jest transport bimodalny, w którym wykorzystuje się dwa środki transportu oraz nie przeprowadza się przeładunku towaru. W transporcie intermodalnym stosuje się co najmniej dwie gałęzie transportu i jedną jednostkę ładunkową – w przewozie tego typu wymagana jest jedna umowa, obsługiwany jest przez jednego wykonawcę. W transporcie multimodalnym, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych typów, możliwa jest zmiana jednostki ładunkowej.

Jakie zalety ma transport kombinowany?

Jego stosowanie przyczynia się do obniżenia kosztów, na przykład przez lepiej zorganizowaną eksploatację taboru i efektywne wykorzystanie czasu pracy kierowców i taboru. Transport kombinowany zmniejsza niebezpieczeństwo usterki towaru i przyczynia się do poprawy terminowości i jakości usług przewoźników.