Do czego wykorzystywany jest EKAER?

ciężarówki

EKAER to skrót od terminu Elektroniczny System Kontroli Przemieszczania Towarów na Drogach Publicznych. EKAER obejmuje zasady, które zostały wprowadzone przez węgierski rząd 1 stycznia 2015 roku. EKAER dotyczy nadawców oraz odbiorców przesyłek, które są przewożone z Węgier lub do Węgier.

W jaki sposób działa Elektroniczny System Kontroli Przemieszczania Towarów na Drogach Publicznych?

Zgodnie z węgierskimi przepisami, każdy ładunek przewożony do Węgier lub wysyłany z tego kraju powinien zostać zgłoszony. Na podstawie takiego zgłoszenia przesyłka otrzymuje numer EKAER. Nadawca i odbiorca, razem z zawiadomieniem o ładunku, muszą podać podstawowe informacje na jego temat, takie jak zawartość, masa i rodzaj. W zgłoszeniu muszą znaleźć się także inne dane, na przykład dane oraz numer VAT EU nadawcy i odbiorcy, numer rejestracyjny pojazdu oraz adres przyjęcia towaru przez przewoźnika i jego dostarczenia do miejsca docelowego. Wypełniony wniosek o otrzymanie numeru EKAER można przesłać drogą elektroniczną.

Elektroniczny System Kontroli Przemieszczania Towarów na Drogach Publicznych został wprowadzony przez węgierskiego ustawodawcę jako rozwiązanie problemów związanych z oszustwami podatkowymi, do których dochodziło podczas importu oraz eksportu towaru do Węgier lub z terenu tego kraju. Wprowadzenie EKAER umożliwia kontrolę przewozu towarów na każdym etapie, co zwiększa również bezpieczeństwo ładunku i pozwala mieć pewność, że przesyłka dotrze do odbiorcy.

Wniosek o przyznanie numeru EKAER ma obowiązek złożyć przewoźnik, który do przewozu ładunku używa pojazdu o masie powyżej 3, 5 tony. Nie jest to jednak jedyne kryterium. Obowiązek zgłoszenia przesyłki do Elektronicznego Systemu Kontroli Przemieszczania Towarów na Drogach Publicznych mają też przewoźnicy wykorzystujący do transportu lżejsze pojazdy – muszą to zrobić, jeśli przewożą produkty spożywcze zaliczane do produktów wysokiego ryzyka, które ważą więcej niż 200 kilogramów. Zgłoszeniu podlega także transport, którego wartość produkcyjna jest wyższa niż 250 tysięcy forintów. Numer EKAER musi posiadać również ładunek, w którym znalazły się inne towary z grupy wysokiego ryzyka, o wartości produkcyjnej ponad miliona forintów oraz masie przekraczającej 500 kilogramów.

Proces transportowy może rozpocząć się dopiero po zgłoszeniu przesyłki do urzędu skarbowego oraz przekazaniu numeru EKAER przewoźnikowi. Wydane zaświadczenie jest ważne przez 15 dni, a za jego brak przewidziana jest wysoka kara finansowa – wysokość grzywny może być równa 40% wartości przesyłki.