Czym jest OCP?

Euro Trucks Convoy Concept. Truck Driving and Transportation.

Posiadanie pojazdu mechanicznego jest związane z koniecznością posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Wykupienie polisy to obowiązek każdego właściciela takiego pojazdu. Polisa ubezpieczeniowa daje kierowcy większe bezpieczeństwo i pozwala być przygotowanym na różnego rodzaju wypadki losowe, które mogą wydarzyć się na drodze. Na rynku dostępne jest wiele rozwiązań, a jednym z nich jest ubezpieczenie OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników.

Polisa OCP jest skierowana do przewoźników, którzy prowadzą usługi drogowego transportu towarów. Oferta ubezpieczeń dotyczy przewoźników świadczących usługi w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Polisa OCP zapewnia bezpieczeństwo osobie kierowcy, pojazdowi, którym się porusza, a także przewożonym towarom. Tego rodzaju ubezpieczenie podpisuje się zwykle na okres dwunastu miesięcy, jednak umowa między firmą przewozową a firmą ubezpieczeniową jest kwestią indywidualną. Warto wspomnieć, że polisa OCP nie jest obowiązkowa, jednak posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia może mieć duże znaczenie dla partnerów firmy przewozowej. Z tego powodu firmy przewozowe, które chcą zapewnić wysoką jakość swoich usług, powinny zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia OCP. Zakres polisy i jej szczegółowe założenia są ustalane odrębnie dla każdego przypadku.

Warunki wypłacenia odszkodowania

Posiadanie polisy oznacza, że w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania klient firmy przewozowej może liczyć na rekompensatę. Obydwie te sytuacje zostały określone przez akty prawne, takie jak Kodeks cywilny, a także ustawy Prawa przewozowego, akty wykonawcze oraz Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, czyli CMR. Posiadanie przez firmę przewozową ubezpieczenia OCP oznacza, że odpowiedzialność finansową za ewentualne straty klienta zostaje przeniesiona na firm ubezpieczeniową. Polisa OCP jest więc korzystnym rozwiązaniem dla firmy przewozowej i jej partnerów.

Ubezpieczenie może objąć między innymi kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienia oraz awarie pojazdu. Przewoźnika, który decyduje się na polisę OCP, obowiązują pewne warunki i zasady, które muszą przestrzegać kierowcy. Jeśli ustalone zasady nie będą przestrzegane, konsekwencją może być niewypłacenie odszkodowania. Pamiętajmy jednak, że niektóre oferty ubezpieczeń OCP posiadają „parasol ochronny”, który daje przewoźnikowi dodatkowe uprawnienia nawet w takich sytuacjach.

Koszty ubezpieczenia OCP zależą od różnych czynników. W ich skład wchodzą przede wszystkim suma gwarancyjna, rodzaje przewożonych towarów oraz dochody firmy w skali roku.