Czym jest ładunek całopojazdowy?

tte

Istotnym kryterium, które musi zostać wzięte pod uwagę podczas transportu, jest wielkość przewożonych ładunków. W oparciu o tę właściwość ładunki dzielimy na drobne, ponadgabarytowe oraz całopojazdowe.

Transport ładunku całopojazdowego – na czym polega?

Ładunek całopojazdowy określany jest także jako „Full Truck Load”, w skrócie FTL. Nie jest to termin jednoznaczny, ponieważ możemy rozumieć na różne sposoby. Popularnym rozumieniem pojęcia FTL są warunki przewozu, w których ładunek zapełnia całkowitą powierzchnię ładunkową. Ten sposób definiowania ma pewne ograniczenia, ponieważ nie określa problemu ładowności pojazdu, w związku z tym często przyjmowane jest założenie, że ładunek całopojazdowy posiada maksymalny balast, dopuszczalny w danym środku transportu.

W innym definiowaniu FTL, istotnym czynnikiem nie jest obciążenie, ale zajmowana przez towar przestrzeń. W tej sytuacji do przewozu wynajmowana jest całkowita powierzchnia pojazdu. Nie musi być ona całkowicie wykorzystana, przewożony ładunek nie musi także mieć maksymalnej wagi. Tego typu rozwiązanie jest kosztowne, ale pomaga usprawnić i przyśpieszyć transport, sprawdzi się także w przypadku delikatnych ładunków.