Na czym polega współpraca bliźniacza (twinning)?

na-czym-polega-wspolpraca-blizniacza-twinning

Twinning to termin, którym określamy współpracę bliźniaczą. Współpraca bliźniacza jako instrument działający w ramach Unii Europejskiej powstał w 1998 roku. Inicjatorem zawiązania twinningu była Komisja Europejska. Współpraca bliźniacza była elementem unijnej strategii przedakcesyjnej. Polskim organem zaangażowanym w twinning jest Inspekcja Transportu Drogowego. Instytucja ta została powołana na drodze ustawy 6 września 2001 roku. Powstanie Inspekcji Transportu Drogowego było konieczne dla wypełnienia jednego w wymogów związanych z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Powołanie tej instytucji traktowane było jako zapewnienie wiarygodności Polski w roli państwa, które stara się o przyjęcie do Wspólnoty Unijnej. Na początku swojej działalności Inspekcja Transportu była przede wszystkim beneficjentem projektu związanego ze współpracą bliźniaczą. W późniejszym okresie polska instytucja zyskała rolę wdrażającą, jako tak zwany dawca pomocy.

Do kogo skierowany jest instrument twinningu?

Współpraca bliźniacza ze swoich założeń skierowana jest głównie do państw starających się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Z korzyści płynących z twinningu mogą korzystać również nowi członkowie Wspólnoty Unijnej, a także kraje położone w Bałkanach Zachodnich. Współpraca bliźniacza obejmuje też państwa, które są objęte przez Europejską Politykę Sąsiedztwa, czyli oficjalne działania prowadzone przez Wspólnotę Unijną wobec krajów z nią sąsiadujących.

Do głównych zadań współpracy bliźniaczej należy wsparcie wobec instytucji publicznych w ramach rozwoju administracji opartej na nowoczesnych założeniach oraz partnerskiej współpracy. Stronami twinningu są kraje, które udzielają pomocy, czyli Member States oraz przyjmujący wsparcie beneficjenci, czyli Beneficiary Countries. Współpraca twinningowa obejmuje też różne sektory gospodarcze. Realizują ją instytucje administracji publicznej, a także organy, które mają nadany przez Komisję Europejską status Mandated Body. Najważniejsze zadanie współpracy bliźniaczej polega na wspieraniu krajów kandydujących do Unii Europejskiej we wdrażaniu prawnych zasad obowiązujących we Wspólnocie.

Inspekcja Transportu Drogowego od 2001 roku uczestniczy w działaniach w ramach twinningu. Pierwszym projektem zawiązanym w związku ze współpracą było przygotowanie i utworzenie tej instytucji. W późniejszych latach Inspekcja Transportu Drogowego występowała w kolejnych projektach jako dawca pomocy, wspierając przede wszystkim Ukrainę, ale również Turcję i Chorwację.