Czym różni się kabotaż od transportu kombinowanego?

Czym różni się kabotaż od transportu kombinowanego?

Transport kabotażowy i transport kombinowany to dwa zagadnienia z dziedziny transportu. Każdy z wymienionych rodzajów przewożenia produktów charakteryzuje się innymi normami i zaleceniami. Ich specyfikę wyjaśniamy w poniższym artykule. 

Kabotaż ma charakter tymczasowy

Jest realizowany przez przewoźnika (który prowadzi działalność w jednym z krajów Unii Europejskiej) po zakończeniu przewozu do innego państwa członkowskiego. Po rozładunku towaru przewiezionego w ramach transportu międzynarodowego przewoźnik może wykonać przewóz kabotażowy między innymi lokalizacjami w granicach kraju należącego do UE lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Dla firmy przewozowej to okazja do dodatkowego zarobku – kabotaż pozwala zwiększyć efektywność przewozów międzynarodowych i w pełni wykorzystać czas oraz zasoby.

Przepisy dotyczące kabotaży

Przepisy dotyczące kabotaży są określane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2009 roku.

  • Taki przewóz może być przeprowadzony po częściowym lub całkowitym rozładunku przywiezionego towaru – bardzo istotne jest, aby transport odbywał się tym samym pojazdem, którym kierowca przyjechał z kraju przewoźnika.
  • Kabotaż można przeprowadzić w dwóch wariantach: w pierwszej sytuacji (gdy mamy do czynienia z przewozem w kraju rozładunku), przewoźnik ma prawo przeprowadzić 3 dostawy w okresie 7 dni od rozładunku, np. w terminalu przeładunkowym. Jeśli kabotaż ma odbyć się w innym kraju członkowskim niż miejsce rozładunku, przewoźnik może wykonać jeden taki przewóz. Warto wiedzieć, że państwa stosujące unijne przepisy mogą doprecyzować niektóre regulacje.

Transport kombinowany

W transporcie kombinowanym wykorzystuje się jedną jednostkę ładunkową oraz środki transportu z co najmniej dwóch gałęzi. Szczególnie popularne w tym przypadku są: żegluga morska i śródlądowa oraz transport kolejowy. Transport samochodowy zwykle pełni funkcję wspierającą. Używa się go na przykład do przewozu ładunku między głównymi środkami transportu.

Do transportu kombinowanego zaliczymy:

  • transport bimodalny, w którym nie dochodzi do ładunku między dwoma środkami przewozu;
  • transport intermodalny, obejmujący przewóz jednej jednostki ładunkowej między co najmniej dwoma gałęziami transportu;
  • transport multimodalny – tutaj możliwa jest zmiana jednostki ładunkowej.

Kabotaż i transport kombinowany to złożone procesy, które nie mają wielu punktów wspólnych. Tym, co je łączy, jest cel, czyli zwiększenie efektywności i terminowości, obniżenie kosztów oraz jak najlepsze wykorzystanie czasu i dostępnych środków.