Czym się różni umowa przewozu od umowy spedycji?

binding-contract-948442_1280

Może wydawać się, że określenia „umowa przewozu” oraz „umowa spedycji” oznaczają ten sam dokument. Okazuje się jednak, że obydwa terminy mają różne znaczenia. Co więcej, bardzo ważna jest znajomość regulacji obowiązujących w tych dwóch rodzajach umów. Tytuł – umowa przewozu lub umowa spedycji nie jest wyznacznikiem tego, z jakim kontraktem mamy do czynienia w danej sytuacji. Bardzo duże znaczenie ma natomiast treść. Istotną kwestią jest wiedza na temat obydwu typów umów, ponieważ w każdej z nich w inny sposób ustalana jest odpowiedzialność poszczególnych osób, które biorą udział w transporcie ładunków.

Umowa przewozu a umowa spedycji – przydatne informacje

Umowa przewozu dotyczy samej usługi transportu. Jej podpisanie oznacza, że wykonawca, w tym przypadku przedsiębiorstwo transportowe, ma obowiązek przewieźć dany ładunek (a także osoby) do miejsca docelowego, z zastosowanie określonego środka transportu.

Z kolei podpisując umowę spedycji, spedytor przyjmuje na się siebie obowiązek przesłania albo odbioru towaru, a także opłacone dodatkowe usługi dotyczące transportu, do których możemy zaliczyć na przykład przygotowanie i zapakowanie przesyłki oraz jej przechowywanie lub przygotowanie dokumentacji dotyczącej przewozu. Podpisanie umowy spedycji oznacza też, że spedytor może samodzielnie dokonać przewozu ładunku, co oznacza, że staje się także przewoźnikiem i przejmuje obowiązki i prawa wynikające z tej roli.

Możemy podsumować, ze umowa przewozu dotyczy przede wszystkim transportu ładunku, podczas gdy umowa spedycji obejmuje organizację oraz działania związane z transportem.

Regulacja przedmiotu umowy – dlaczego jest tak ważna?

Odpowiedzialność za towar, czyli również za jego uszkodzenie lub zaginięcie, należy do przedsiębiorstwa transportowego, jeśli do strat doszło w okresie od przyjęcia do wydania towaru. Firma transportowa ponosi także odpowiedzialność za opóźnienie przewozu ładunku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uszkodzenie lub inna strata zostały spowodowane przez wadę ładunku lub przez czynniki, na które przewoźnik nie mógł mieć wpływu. Jednak zgodnie z zasadami CMR, czyli Międzynarodowego Listu Przewozowego, przedsiębiorstwo transportowe jest odpowiedzialne za zaniedbania swoje oraz pracowników i włączonych do procesu przewozu podmiotów zewnętrznych. Zasada ta dotyczy także podwykonawców, którym firma zleca przewóz, chyba że spedytor udowodni, że wybór firmy transportowej odbył się z należytą dokładnością i profesjonalizmem.

Dokładne i czytelne uregulowanie kwestii, czy mamy do czynienia z umową spedycji czy przewozu towaru, jest bardzo ważne, ponieważ spedytor ponosi mniejszą i bardziej ograniczoną odpowiedzialność niż przewoźnik. Jednak wykonanie przewozu przez spedytora powoduje, że jego obowiązki i odpowiedzialność są określane przez przepisy prawa przewozowego.