Czym jest terminal przeładunkowy?

rsz_photo-1449586919022-f3dfddc48a71-1024x684

Ważnym pojęciem funkcjonującym w logistyce, a także istotnym elementem każdego systemu transportowego, jest terminal przeładunkowy. Jest to lokalizacja, w której przewoźnik zmienia środek transportu na inny.

Ważne definicje

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiują terminal przeładunkowy jako „miejsce przeznaczone do składowania intermodalnych jednostek ładunkowych wyposażone w urządzenia przeładunkowe”. Tłumacząc to pojęcie jeszcze prościej, możemy powiedzieć, że jest to miejsce, w którym towar z jednego środka transportu jest przeładowywany do innego pojazdu transportowego. Następuje więc wymiana między poszczególnymi rodzajami transportu towarowego.

Z reguły terminal przeładunkowy zajmuje znaczną powierzchnię terenu, a koszty dotarcia do niego nie są wysokie. Z drugiej strony takie miejsce stanowi czasem problem dla okolicznych mieszkańców, z powodu zwiększenia ruchu drogowego, wzrostu poziomu hałasu lub taż zanieczyszczeń powietrza. Dlatego istotnym aspektem planowania i projektowania terminalu przeładunkowego jest wybór odpowiedniej lokalizacji, odpowiedniej dla transportu, ale również nie stwarzającej złych warunków dla okolicznej ludności.

Klasyfikacja terminali

Funkcjonuje kilka typów terminali przeładunkowych. Główne kryteria to: miejsce w łańcuchu dostaw (terminal na terenie portu morskiego, portu rzecznego, portu lotniczego oraz terminal kolejowo-drogowy), następnie terminale dzielimy ze względu na wielkość (małe, średnie, duże albo bardzo duże), a ostatnie kryterium stanowi sposób zarządzania obiektem (na przykład własny terminal przewoźnika lub terminal zarządzany przez specjalistyczną spółkę).