Dlaczego dobra lokalizacja magazynu jest taka ważna?

Proponuję rozwiązanie: opiekun klienta który chce pisać sam w sprawie tematów niech to robi i dogada sprawę z Emilką, ale wyjściowo za to odpowiada Emilka. Za strategię oraz poprawność publikacji odpowiada jednak opiekun klienta, także jeżeli cokolwiek jest do zmiany powinien się on skontaktować z Emilką.

Lokalizacja magazynu to jedna z podstawowych kwestii, którą trzeba wziąć pod uwagę, planując budowę własnej hali lub podczas poszukiwania powierzchni do wynajęcia. Konieczna jest dokładna analiza, uwzględniająca różne czynniki, takie jak na przykład wielkość firmy oraz system dystrybucji.

Należy określić liczbę produktów, która będzie magazynowana, wziąć pod uwagę lokalizacje kontrahentów i korzyści, jakie daje pod tym względem dany magazyn. Niebagatelne znaczenie mają wydatki, zarówno te związane z infrastrukturą, jak i dotyczące kosztów pracy, przeładunku, transportu oraz usług świadczonych w magazynie przez firmy zewnętrzne. W kalkulacjach warto też uwzględnić konkurencję

Dobra lokalizacja magazynu – czyli jaka?

żywność i produkty z krótką datą ważności

Wiele zależy od rodzaju produktu, który ma być magazynowany w hali. Jeśli mamy do czynienia z towarem o krótkim terminie przydatności, łatwo psującym się, na przykład ze świeżą, krótkoterminową żywnością, to magazyn warto zlokalizować jak najbliżej punktów odbioru, aby jak najbardziej skrócić drogę produktu i nie narazić firmy na straty. W przypadku trwałych towarów nie ma takiego wymogu. Wybór lokalizacji powierzchni magazynowej powinien uwzględniać również sieć dystrybucji – jej skład, obszary zapotrzebowania oraz wpływ na sieć sprzedaży.

Firmy działające lokalnie

Niewielkie firmy, działające lokalnie nie potrzebują dużej przestrzeni magazynowej, liczą się jednak dogodny dojazd i niezbyt duża odległość od klienta, aby ograniczyć koszty transportu. W przypadku większych firm trzeba szukać magazynów z rozwiniętą infrastrukturą, dostosowaną do rozmiarów i profilu działalności przedsiębiorstwa.

firmy działające na rynkach zagranicznych

Przyjmuje się, że optymalnym miejscem na magazyn są punkty położone w pobliży dróg szybkiego ruchu, autostrad, portów lotniczych i węzłów kolejowych i terminali przeładunkowych. Taki układ pozwala zmniejszyć koszty i poprawić terminowość usług. Firmy prowadzące działalność międzynarodową powinny dostosować lokalizację do kontrahentów, z którymi współpracują. W przypadku rynku wschodniego dobrym wyborem są wschodnie tereny Polski, a przy wymianie usług z rynkami europejskimi – zachodnia część naszego kraju.

A co z pracownikami?

Przedsiębiorcy często zapominają o podstawowym czynniku – wygodzie dojazdu dla pracowników. Podejmując decyzję o lokalizacji magazynu, trzeba sprawdzić, jak wygląda rynek pracy w okolicy, jakie są zasoby ludzkie i wymagania płacowe w danym regionie – koszty pracy w dużym mieście będą większe niż w małej miejscowości czy na obrzeżach aglomeracji, ale warto wtedy pomyśleć na przykład, w jaki sposób pracownicy będą mogli dotrzeć na miejsce pracy. Wszystkie te analizy przekładają się praktycznie na najważniejszą zaletę, jaką daje dobrze wybrana lokalizacja – zmniejszenie kosztów działalności oraz optymalizacja zysków.