Intermodalny terminal kolejowy – czym jest?

Intermodalny terminal kolejowy – czym jest?

Intermodalne terminale przeładunkowe odgrywają bardzo dużą rolę w logistyce. Są to obiekty, w którym odbywa się przeładunek między środkami przewozu z różnych gałęzi transportu. Takie terminale możemy podzielić na obiekty na terenie portu rzecznego, morskiego lub lotniczego, a także kolejowo-drogowe.

Bardzo dobrym rozwiązaniem stosowanym w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw są kolejowe terminale kontenerowe. W wyposażeniu tego rodzaju terminalu znajdują się specjalne urządzenia oraz infrastruktura, które są przeznaczone do obsługiwania wagonów. Taki sprzęt przeładunkowy musi umożliwiać szybką i sprawną zmianę środka transportu na inny, przystosowany do specyfiki transportu kolejowego.

Jak funkcjonuje terminal kolejowy?

Terminale, także kolejowe, mogą funkcjonować w różnych systemach. Podstawowym typem jest system jednoterminalowy, w którym działa jeden główny terminal, o centralnym charakterze. Poza nim w systemie pracują także terminale lokalne, których zadaniem jest odbiór oraz dystrybucja – mają one połączenie z terminalem centralnym (w którym odbywa się sortowanie). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku bardziej złożonych systemów, w których działają terminale na tym samym poziomie – każdy z nich ma wydzielony rejon, mogą być one ze sobą połączone, ale nie jest to koniecznością. System ten sprawdza się przy dużych ilościach niewielkich przesyłek, które należy dostarczyć na większe odległości. Można także spotkać tak zwany hierarchiczny system wieloterminalowy – jest to pewnego rodzaju połączenie terminali głównych z pomocniczymi oraz lokalnymi.

Transport kolejowy wymaga zapewnienia specyficznych warunków przeładunku, dostosowanych do stosowanych w nim wagonów. Terminale kolejowe nie zajmują tak dużych powierzchni jak inne rodzaje obiektów, takie jak porty morskie lub lotniska, ale z ich organizacją także związane są pewne kwestie, o których nie można zapomnieć na etapie projektowania kompleksu przeładunkowego. Jednym z problemów jest lokalizacja terminali kolejowych w zespołach miejskich. Terminal nie tylko w pewnym sensie powstrzymuje rozwój, ale utrudnia funkcjonowanie miasta przez dużą liczbę torowisk, które wyglądają nieatrakcyjnie, a także zajmują cenną przestrzeń. Warto również wiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem jest rozplanowanie terminalu kolejowego na planie prostokąta.

Terminale intermodalne mają swój typowy sposób organizacji, który nie zawsze sprawdza się w przypadku obiektów kolejowych. W nowoczesnych terminalach kolejowych nie występuje na przykład stacja rozrządowa (jest ona obecna w starszych kompleksach). Rdzeniem terminalu intermodalnego jest miejsce przeznaczone do wykonywania manipulacyjnych czynności – w tym przypadku jest to odpowiedni układ torów oraz dróg. Ich nieodłącznymi elementami są także obszary przeznaczone do składowania ładunków, punkt kontroli, zaplecze techniczno-remontowe oraz miejsce dla pustych jednostek transportu.