List przewozowy – czym jest?

tte.pl

List przewozowy to ważny dokument, który potwierdza zawarcie umowy na przewóz ładunku. Może on mieć formę elektronicznego blankietu, papierowego wydruku lub dowolnego typu dokumentu – najważniejsza jest jego treść. Jest ona określona przez ustawę z 1984 roku dotyczącą prawa przejazdowego. Jeden z jego artykułów – numer 38 – dokładnie określa, jakie informacje powinny być umieszczone w liście przewozowym.

 

Zawartość listu przewozowego

W pierwszej kolejności list powinien zawierać dane i podpis nadawcy, razem z podaniem informacji na temat przewoźnika. Kolejnym punktem jest określenie miejsca docelowego, razem z nazwą i adresem odbiorcy. W liście przewozowym powinny się znaleźć także informacje dotyczące ładunku – opis towaru, liczba i masa ładunku oraz zasady jego opakowania i opis zastosowanej sygnatury. Do tego instrukcje dotyczące spełnienia wymaganych formalności, a także oświadczenie o podporządkowaniu zasadom międzynarodowej umowy przewozu CMR. List przewozowy może zawierać również między innymi warunki przewozu, zadeklarowany termin dołączenia lub certyfikat zgodności.

List przewozowy – ważne zasady

List przewozowy to dokument, który powinien powstać w 3 lub w niektórych przypadkach 4 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje przewoźnik, który następnie przekazuje go odbiorcy. Grzbiet pozostaje u przewoźnika w stacji nadania, ceduła także trafia do przewoźnika, do użycia podczas pokwitowania odbioru towaru, z kolei wtórnik otrzymuje nadawca. Bardzo ważne jest, aby do ładunku podczas przewozu był dołączony oryginał listu przewozowego, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy.