Magazyn przeładunkowy w Polsce – magazynowanie węgla i materiałów sypkich

magazynowanie węgla i materiałów sypkich

Jak optymalizować transport?

Logistyka proponuje różne rozwiązania, a jednym z nich jest wykorzystanie w transporcie magazynów przeładunkowych. W transporcie ładunków często stosuje się różne środki – przestrzenią do ich przeładowania, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt i obsługują ją przeszkoleni do tego zadania pracownicy, jest właśnie magazyn przeładunkowym. W tym punkcie następuje zmiana środków w ramach tak zwanego transportu kombinowanego. Terminale mogą mieć różną wielkość, dzielimy je także ze względu na położenie – punkt lądowy, morski, śródlądowy czy lotniczy.

W magazynie przeładunkowym odbywa się nie tylko przeładunek, ale również składowanie, sortowanie, dystrybucja i inne czynności związane z transportem.

W terminalu przeładunkowym niezbędne są urządzenia, takie jak na przykład żurawie, ciągniki, naczepy, suwnice czy koparki, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj właściwa organizacja pracy i zarządzanie ładunkami.

W Polsce liczba magazynów przeładunkowych z roku na rok rośnie. Pozwala to nie tylko na oszczędności budżetowe, ale także zwiększa konkurencyjność i możliwości współpracy z partnerami z zagranicy. Specjaliści prognozują, że terminale przeładunkowe będą zyskiwać na znaczeniu.

Magazynowanie węgla i materiałów sypkich w magazynie przeładunkowym

Każdy rodzaj ładunku wymaga specyficznych warunków przeładowywania. Materiały sypkie, takie jak na przykład węgiel, piasek, cement, nawozy sztuczne, zboże, mąka, cukier czy ziarno, mogą powodować problemy w trakcie przeładunku, ponieważ są mało poręczne, drobne, mało zwarte. Materiały sypkie przewozi się czasem w workach, beczkach, skrzyniach lub innych pojemnikach, ale często transportuje się go luzem. Jak przeprowadza się przeładunek węgla i inne materiałów sypkich w terminalu?

W magazynie przeładunkowym do obsługi ładunku z materiałami sypkimi używa się specjalistycznych urządzeń, które pozwalają załadować towar na wagon, statek lub inny środek transportu. W tym celu używane są między innymi żurawie, dźwigi gąsienicowe, przenośniki portowe samobieżne i teleskopowe lub ładowarki, na przykład kołowe lub okrętowe. Do przeładunku węgla czy kamienia z wagonów kolejowych stosuje się ładowarki z czerpakiem, chroniącym zawartość.

Przed zaplanowaniem logistyki ładunku należy upewnić się, czy dany magazyn dysponuje odpowiednimi możliwościami przeładunkowymi. Istotną kwestią w terminalu jest też ochrona materiałów sypkich przed zanieczyszczeniami, które wpływają na ich właściwości – wilgoć, drobnoustroje czy pomieszanie ładunków obniża wartość towarów.