Jak magazynować materiały budowlane?

brick-58485_1280

Odpowiednie składowanie materiałów budowlanych nie tylko chroni je przed szkodliwymi czynnikami oraz warunkami atmosferycznymi lub kradzieżą. Dobry plan magazynowania ułatwia organizację pracy. Nie jest to proste zadanie, ale z pewnością znajomość kilku podstawowych zasad może okazać się szczególnie przydatna. Zanim rozpoczniemy magazynowanie materiałów budowlanych, musimy uwzględnić ich ilość i wielkość powierzchni potrzebnej do ich składowania.

Składowanie materiałów budowlanych – podstawowe sposoby

Część materiałów, które są w większym stopniu odporne na działanie warunków atmosferycznych, takie jak na przykład cegły, pustaki, dachówki, żwir lub piasek, możemy magazynować na otwartej przestrzeni. Należy jednak uwzględnić pewne warunki. Teren powinien być wyrównany i utwardzony, a materiały (np. cegły) trzeba umieścić na drewnianych podkładach, a w pewnych przypadkach dodać betonowe zabezpieczenie. Materiały te muszą również być dokładnie chronione przed wpływem wilgoci. Należy również pamiętać o ogrodzeniu powierzchni magazynowania.

Wiele materiałów budowlanych jest bardziej wrażliwych na czynniki atmosferyczne. Tego typu obiekty najlepiej przechowywać przynajmniej w magazynie półzamkniętym, który ochroni je przed słońcem lub opadami, jednak najmniej ryzykownym rozwiązaniem będzie umieszczenie ich w magazynie zamkniętym. Takie pomieszczenie nie powinno być wilgotne, należy również zadbać o odpowiednią wentylację i spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz BHP.

Odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią jest szczególnie ważne w przypadku wełny mineralnej. Drewno możemy przechowywać na otwartej przestrzeni, musi być ono jednak dobrze zabezpieczone. Farby i lakiery należy przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stal zbrojeniową także warto przechowywać w zamkniętych magazynach, chroniąc ją tym samym przed korozją.