Metody zabezpieczenia ładunku sypkiego

Metody zabezpieczenia ładunku sypkiego

Bezpieczny i skuteczny przewóz ładunku sypkiego to dla przewoźnika duże wyzwanie. Towary w sypkiej postaci są szczególnie problematyczne, zarówno pod względem załadunku i wyładunku, jak i ze względu na konieczność ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Problemem jest nie tylko ryzyko rozsypania się towaru – ładunki sypkie są także szczególnie narażone także na zbrylanie. Wyjątkowo szkodliwe mogą okazać się dla nich również: wilgoć, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje. W trakcie transportu istnieje też ryzyko, że drobne i sypkie materiały zostaną rozpylone lub dojdzie do samozapłonu.

Ładunki sypkie – przykłady

Do ładunków sypkich zaliczamy przede wszystkim materiały budowlane takie jak: cement, wapno, piasek, żużel, gruz, kruszywa.

Towary sypkie są często spotykane w sektorze chemicznym – znajdują się wśród nich na przykład sztuczne nawozy, sól przemysłowa lub granulat. Jako ładunek sypki traktowane są również produkty spożywcze – cukier, mąki, ryż, kasze, zboża i inne tego rodzaju wyroby. Do tej grupy zaliczamy również węgiel, odpady oraz paszę dla zwierząt. Bez względu na rodzaj przewożonego ładunku należy pamiętać o zasadach bezpiecznego przewozu.

Jak bezpiecznie przewozić materiały sypkie?

Transport rozpoczyna się na etapie załadunku. Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest przestrzeganie dopuszczalnych norm ładowności. Zbyt duża ilość towaru wiąże się ze zmniejszeniem bezpieczeństwa ładunku, pojazdu oraz kierowcy i może skutkować karą finansową nałożoną na przewoźnika. Podczas załadunku sypkiego towaru należy pamiętać o jego równomiernym rozłożeniu względem osi pojazdu. Wartości nacisku na obydwie osie powinny być jak najbardziej zbliżone, aby zachować optymalną stabilność pojazdu. Przewożony towar trzeba ułożyć w przestrzeni ładunkowej w taki sposób, aby nie ograniczał widoczności kierowcy oraz by nie mógł się przemieszczać w trakcie jazdy.

Transport materiałów sypkich – jak przystosować pojazd?

W transporcie sypkich ładunków najlepiej sprawdzają się pojazdy przystosowane do przewozu tego rodzaju materiałów. Popularne są tak zwane wywrotki, czyli samochody ciężarowe z przechylną skrzynią ładunkową. W zależności od specyfiki towaru wykorzystuje się nadwozia tylnozsypowe oraz bocznozsypowe. Taki pojazd, poza konstrukcją przystosowaną do przewozu sypkiego ładunku, musi mieć także prawidłowe zabezpieczenie przed ewentualnym samozapłonem. Ładunki sypkie mogą być przewożone w skrzyniach transportowych, choć często transportuje się je luzem. W takim przypadku towar powinien zostać zasłonięty plandeką lub inną osłoną w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko rozsypania oraz zawilgocenia. Poziom bezpieczeństwa mogą podnieść również maty antypoślizgowe.