Organizacja transportu towarów na wschód (Chiny, Korea, Japonia) – najważniejsze informacje

transport

Eksport towarów za granicę to ważny element gospodarki. W tej dziedzinie coraz większą rolę odgrywa transport ładunków do krajów takich jak jak Chiny, Korea Południowa oraz Japonia. Są one dla polskich przedsiębiorców istotnym partnerem. Mieszkańcy tego regionu cenią sobie między innymi polskie produkty spożywcze, z kolei do naszego kraju z Dalekiego Wschodu sprowadzane są duże ilości odzieży, urządzeń elektronicznych oraz innych akcesoriów.

Jak pokonać odległości?

Największą przeszkodą w jeszcze bardziej dynamicznym rozwoju transportu towarów na Daleki Wschód są duże odległości. Kluczowym celem jest opracowanie metody przewozu, która umożliwi przewóz jak największej ilości ładunków, w jak najkrótszym czasie, w sposób jak najbardziej ekonomiczny. W przewozie towarów na Daleki Wschód, w zależności od specyfiki ładunku, wykorzystywane są różne metody – transport samochodowy, lotniczy, morski oraz kolejowy. Zastosowanie ma także transport multimodalny, który łączy różne rozwiązania. Ten lotniczy stosowany jest raczej w przypadku niewielkich paczek, jednak jest on najszybszy. Popularnym środkiem transportu jest spedycja morska, która należy do stosunkowo tanich. Jej wadą jest czas wykonania przewozu – podróż morska z Polski do krajów Bliskiego Wschodu zajmuje kilka tygodni. Samochody są zwykle częścią przewozów o charakterze multimodalnym, jako jeden z elementów łańcucha, ponieważ przejazd takim pojazdem z Polski do Chin trwa około dwóch tygodni. Pokonanie tej trasy koleją zajmuje podobny czas.

Nowy Jedwabny Szlak

W celu sprawniejszej organizacji transportu towarów, Chiny zaproponowały stworzenie Nowego Szlaku Jedwabnego. Szlak Jedwabny w średniowieczu łączył Europę i kraje Bliskiego Wschodu. Jego odbudowa stanowiłaby ważny krok w relacjach gospodarczy dwóch oddalonych od siebie regionów. Celem utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku, znanego także jako Inicjatywa Pasa i Szlaku, jest skrócenie czasu przewozy ładunków, poprawa ich bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów. W tym kontekście najważniejszym zadaniem, które stoi przed pomysłodawcami tej inicjatywy, jest efektywna organizacja transportu z uwzględnieniem przepisów celnych w różnych krajach oraz różnorodnej infrastruktury. Odbudowa Nowego Jedwabnego Szlaku to szansa dla polskiej gospodarki, ponieważ Polska znajduje się na jego trasie – jest krajem tranzytowym w spedycji multimodalnej. Rosnące znaczenie transportu na Daleki Wschód powinno zainteresować polskich przewoźników.