Czy pandemia COVID-19 utrudnia transport towarów z Ukrainy?

transport

Pandemia COVID-19 w dużym stopniu wpłynęła na wszystkie gałęzie gospodarki. W obliczu tej nietypowej sytuacji wielu przedsiębiorców musiało przystosować się do nowych warunków i zmodyfikować swoje sposoby działania. Pandemia spowodowała, że wiele firm musiało znacznie ograniczyć lub nawet całkowicie zrezygnować ze swojej działalności, w związku z sytuacją wyjątkową oraz wprowadzonymi regulacjami, które miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Sektorem gospodarki, na który duży wpływ ma pandemia, jest transport, także międzynarodowy. Stan zagrożenia epidemiologicznego objął nie tylko Polskę, ale również inne kraje oraz skomplikował funkcjonowanie firm transportowych. Jednym z problemów było na przykład nieodbieranie kontenerów przez odbiorców w azjatyckich punktach przeładunkowych. Przewoźnicy często musieli modyfikować kierunki transportu oraz rodzaj przewożonych ładunków.

W jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła sposób transportu towarów z Ukrainy?

Wytyczne, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy działający w branży transportowej, określiła w marcu Komisja Europejska. Celem wprowadzonych zaleceń było przede wszystkim unormowanie oraz poprawa funkcjonowania transportu – sprawny ruch na przejściach granicznych między państwami miał na celu zwiększenie terminowości przewozów artykułów pierwszej potrzeby. Jednym z działań było wprowadzenie na granicach państw „zielonych pasów”, które mają przyśpieszyć przejazd kierowców z ładunkiem. Kontrola graniczna w tych obszarach została ograniczona do minimum. Istotne jest, że takie same zasady obowiązują nie tylko obywateli państw zjednoczonych w Unii Europejskiej, ale również kierowców z innych krajów, aby zapewnić efektywny przepływ towarów. Komisja Europejska zaleciła także zniesienie czasowych obostrzeń wprowadzonych przez niektóre państwa.

Jak przedstawia się kwestia kwarantanny?

Komisja Europejska uznała, że kierowcy zawodowi nie mają obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granic. Władze krajów członkowskich powinny jednak zadbać o stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla kierowców na przejściach granicznych oraz w trasie. To tylko część z ułatwień, na jakie mogą liczyć firmy transportowe. Czy takie same zasady można zastosować w transporcie towarów z Ukrainy, która jest istotnym partnerem Polski, ale nie należy do grona państw Unii Europejskiej? Na granicy polsko-ukraińskiej zostały wprowadzone dodatkowe zasady bezpieczeństwa, jednak transport towarów nie został wstrzymany. Kierowcy, którzy przekraczają granicę w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, nie powinni mieć z tego tytułu problemów.