Godziny otwarcia Nasze biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00
Zadzwoń do nas tel.: +48 603 105 686
Napisz do nas biuro@tte.pl

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych – obowiązek informacyjny

Szanowny Kliencie, od 25 maja br. przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w zgodzie z RODO – co to oznacza?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trade & Trans Expert Czaicki i Czaicki Sp. Jawna z siedzibą w Sławkowie, ul. Dębowa Góra 29, 41-260 Sławków.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Realizacja umowy
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych.

 • Obowiązek informacyjny
  • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
  • posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych),
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy,
  • Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem email marta.drozdz@tte.pl lub listownie na adres siedziby Spółki,
  • w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO),
  • ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO).