Przenośnik ślimakowy i jego zastosowanie w transporcie

Przenośnik ślimakowy i jego zastosowanie w transporcie

Czym jest przenośnik ślimakowy? Jakie ma zastosowanie w transporcie materiałów sypkich?

Przenośnik ślimakowy, czyli przenośnik śrubowy (zwany też żmijowym), to urządzenie przeznaczone do przenoszenia sypkich materiałów. Jest to rodzaj koryta, zamkniętego lub otwartego, wyposażonego w śrubę — tak zwanego ślimaka. W trakcie pracy śruba we wnętrzu przenośnika obraca się w korycie. Transportowane materiały obracają się razem ze śrubą oraz są transportowane zgodnie ze zwojami linii śrubowej. Materiały w przenośniku ślimakowym mogą być przesuwane w różnych płaszczyznach – w pionie, poziomie lub skosie.

Jak działa przenośnik ślimakowy?

Przenośniki śrubowe dzielimy na urządzenia z korytem otwartym i zamkniętym. Pierwsze nie mają pokryw, drugie są wyposażone w pokrywy, które izolują transportowane materiały od otoczenia. Ślimak we wnętrzu przenośnika to wał, na który nawinięta jest powierzchnia śrubowa, tak zwana wstęga ślimaka. Stosuje się również ślimaki bez wału – w tym przypadku wstęga powinna być na tyle wytrzymała, aby skutecznie przenosiła obciążenia. Do działania przenośnika potrzebny jest napęd, który porusza do pracy wał lub ślimaka, jeśli mamy do czynienia z urządzeniem bezwałowym.

Ślimaki? Przyszły do nas ze starożytności!

Działanie przenośnika ślimakowego opiera się na znanym jeszcze w starożytności wynalazku — śrubie Archimedesa. To maszyna prosta, która była stosowana do osuszania terenów zlokalizowanych poniżej poziomu morza. Elementy współczesnych przenośników ślimakowych wykonuje się z tworzywa sztucznego lub ze stali. Parametry techniczne, którymi opisuje się te urządzenia to:

  • długość, czyli odległość między zasypem a wsypem (uwzględniana jest również całkowita długość koryta),
  • średnica wewnętrzna,
  • skok śruby ślimaka, czyli odległość między piórami wstęgi, oraz wydajność, rozumiana jako transport danej objętości ładunku w pewnej jednostce czasu.

Jak wykorzystać przenośniki ślimakowe w transporcie?

Przenośniki ślimakowe są przeznaczone między innymi do odbierania materiałów spod zbiorników. Mają zastosowanie również jako urządzenie do dozowania w różnych procesach technologicznych. Przenośniki śrubowe o zamkniętym korycie sprawdzają się w transporcie sypkich, ale też pylących materiałów, które mogą być szczególnie kłopotliwe – pozwalają sprawnie transportować materiały budowlane, na przykład cement czy masy bitumiczne, drobne paliwa, takie jak pellet czy groszek, ale także produkty związane z sektorem rolniczym i spożywczym – przykładowo mogą to być pasza czy zboża. Przenośniki ślimakowe można wykorzystać nawet do przetransportowania ładunków zbrylonych lub wilgotnych. Służą jako samodzielne urządzenia, wykorzystuje się je również jako część linii produkcyjnej albo magazynowania.