Jak przepisowo przewozić ładunki?

Jak przepisowo przewozić ładunki?

W trakcie transportu ładunków należy pamiętać o bezpieczeństwie i terminowości. Trzeba także szczególną uwagę zwrócić na obowiązujące przepisy i normy. Znajdują się w nich zasady, których przestrzeganie usprawnia przewóz, a także pomaga uniknąć zagrożeń. Bardzo ważne są także reguły dotyczące kwestii formalnych, takich jak dokumentacja, w której dokładnie zostaną określone warunki przewozu. Przepisowy transport towaru pozwala uniknąć strat oraz zminimalizować ryzyko niewywiązania się z umowy przewozowej.

Przepisowy przewóz ładunków – najważniejsze zasady

Dokument, z którym warto dokładnie się zapoznać organizując transport, to na pewno Prawo przewozowe, które określa najważniejsze i podstawowe przepisy. Ważna jest także znajomość zasad CMR, czyli Międzynarodowego Listu Przewozowego, który stanowi podstawę transportu towarów. Kolejnym ważnym zbiorem reguł jest Prawo o ruchu drogowym, które opisuje podstawowe zasady załadunku. Zgodnie z tymi wytycznymi, ładunek nie może wpływać na stateczność pojazdu oraz utrudniać kierowania, a także ograniczać widoczności. Nie może zasłaniać świateł i innych urządzeń sygnalizacyjnych oraz tablic i znaków. Przewożony towar nie może także powodować przekroczenia norm nacisku osi pojazdu. Ma to związek z terminem masa DMC – jest to skrót od określenia „dopuszczalna masa całkowita”.

Przewóz nie może także być utrudnieniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to na przykład wytwarzanego przez ładunek hałasu oraz jego zapachu. Trzeba więc zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, takie jak na przykład specjalne pasy oraz plandeki. Pojazd z towarem nie powinien również przekraczać dopuszczalnych wymiarów – warto tutaj zwrócić uwagę na Prawo o ruchu drogowym. Ciekawy aspekt bezpiecznego przewozu porusza także Unijna Norma PN-EN 12195, która opisuje działanie sił bezwładnościowych oraz sposoby na zwiększenie przyczepności przewożonego ładunku. Z kolei norma EN 12462 określa jakie warunki powinna spełniać naczepa, aby była ona wystarczająco odporna na nagłe zdarzenia, takie jak na przykład gwałtowna zmiana kierunku jazdy.

Kwestia odpowiedzialności za towar

Odpowiednie przepisy określają także zakres odpowiedzialności poszczególnych stron przewozu. Warto pamiętać na przykład o zaznaczeniu, która z nich odpowiada za załadunek oraz za właściwe zabezpieczenie – zgodnie z przepisami te dwie czynności nie są tożsame ze sobą. Z kolei, o ile nie zostało to ustalone inaczej, za przeładunek odpowiada przewoźnik, ponieważ jest to ważny warunek wykonania usługi. Zaleca się jednak, aby wszelkie zasady przewozu, dotyczące różnych jego aspektów, zostały jasno określone w umowie – w ten sposób odpowiedzialność każdej ze stron jest jasna i nie musi być ustalana odgórnie, w oparciu o przepisy.