Przepisy krajowe i unijne odnośnie do kabotażu

Przepisy krajowe i unijne odnośnie do kabotażu

Kabotaż polega na transporcie towarów na terenie jednego państwa z wykorzystaniem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju. Transport kabotażowy wykonuje się po przewozie międzynarodowym (np. transport Polska-Ukraina) –  pozwala uniknąć pustych przebiegów samochodów.

Warunki kabotażu określają przepisy

Podstawowym dokumentem jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z października 2009 roku. W sytuacji gdy dane państwo nie należy do Unii Europejskiej, przepisy obowiązujące w nim doprecyzowują unijne rozporządzenie. Od maja 2010 roku prawo unijne ma wyższość nad normami ustalonymi wcześniej w państwach członkowskich UE. Przewoźnik, który nie przestrzega przepisów, w razie kontroli musi liczyć się z wysokimi karami finansowymi.

W rozporządzeniu unijnych władz znajduje się zapis dotyczący posiadania licencji wspólnotowej przez kierowcę. Nie dotyczy to jednak pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita, z uwzględnieniem masy przyczep, jest mniejsza niż 3,5 tony. Z obowiązku posiadania licencji wspólnotowej zwolnieni są również przewoźnicy używający do transportu busów. Z kolei osoba, która nie jest obywatelem kraju UE powinna mieć świadectwo kierowcy. Dodatkowo kierowca zobowiązany jest do okazania dokumentów potwierdzających przewóz w ruchu międzynarodowym oraz dotyczące każdego kolejnego kabotażu.

Unijne przepisy ustalają też bardziej szczegółowe przepisy dotyczące kabotażu

Zgodnie z nimi przewoźnik w ciągu 7 dni może wykonać 3 przewozy tego rodzaju. Czas ten jest liczony od daty, kiedy towar przywieziony do kraju został rozładowany, do dnia rozładunku ładunku transportowanego w kabotażu. Jeśli przewoźnik przyjechał do obcego państwa bez towaru, to od momentu przekroczenia granicy do rozładunki ma prawo wykonać 1 przewóz kabotażowy w trakcie 3 dni.

Prawo unijne pozostawia państwom członkowskim pewną dowolność w niektórych ustaleniach. Każdy z krajów może samodzielnie ustalić zasady umowy przewozów oraz wymogi dotyczące specjalnych ładunków, takich jak na przykład produkty spożywcze z krótkim terminem ważności, żywe zwierzęta czy towary niebezpieczne. Przepisy krajowe mogą również określić dopuszczalne wymiary i masę pojazdów, ustalić czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla kierowcy oraz wartość podatku VAT za usługi transportowe. W związku z tym każdy przewoźnik, który decyduje się na przewóz kabotażowy, powinien zapoznać się nie tylko z unijnym rozporządzeniem, ale także z przepisami wprowadzonymi przez władze kraju, na terenie którego chce wykonać usługę.