Przewóz materiałów sypkich – aktualne przepisy

przewóz materiałów sypkich - przepisy

Przewóz materiałów sypkich wymaga specjalnego podejścia. Są to materiały specyficzne i ich transport może sprawiać trudności, ponieważ składają się z bardzo małych, niepołączonych ze sobą lub łatwo rozpadających się elementów. Jest to dość szeroka grupa tworzyw, ponieważ zaliczamy do nich materiały budowlane i przemysłowe, na przykład piasek, żwir, cement, żużel, kruszywa budowlane, barwniki i sadze, paliwa, a wśród nich węgiel lub ekogroszek oraz produkty spożywcze, takie jak cukier, mąki, zboża, kawa, ryż i pasza dla zwierząt. Planując przewóz materiałów sypkich, należy znać aktualne przepisy.

Podstawowe przepisy dla przewozu materiałów sypkich

Najważniejsze zasady przewozu materiałów sypkich to ogólne przepisy regulujące transport ładunków. Do przewozu należy używać prawidłowo oznakowanych, bezpiecznych pojazdów, których masa z ładunkiem nie jest większa niż dopuszczalne normy. W trakcie przewozu materiałów sypkich ładunek nie powinien stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który odpowiada za transport, musi mieć odpowiednią kategorię oraz uprawnienia dopuszczające do kierowania pojazdem o określonej masie całkowitej.

Przepisy obowiązujące przy organizacji przewozu materiałów sypkich określa Prawo o ruchu drogowym oraz odpowiednie rozporządzenia i ustawy.

Warunki przewozu materiałów sypkich

Materiały sypkie, zgodnie z przepisami, należy przewozić pojazdem zabudowanym, w szczelnej skrzyni ładunkowej, aby uniknąć ich rozsypania w czasie przewozu. Bardzo ważną zasadą, która ma zapewnić ochronę materiałów sypkich, jest zadbanie o montaż osłony zbiornika od góry, na przykład plandeki, aby ładunek nie rozsypał się na drogę podczas transportu. W przypadku rozsypania ładunku kierowca ma obowiązek jak najszybciej usunąć go z drogi.

W samochodach ciężarowych z zabudową skrzyniową, materiały sypkie powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu na przykład przy pomocy siatek albo płaskowników. Trzeba również zadbać o właściwe oznakowanie pojazdu, czyli informację o rodzaju ładunku i środkach wykorzystanych do jego zabezpieczenia. Ładunek nie może też zasłaniać świateł czy tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Każdy przewoźnik, który chce świadczyć usługi przewozu materiałów sypkich, powinien zadbać o zgodność z przepisami – na wypadek kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Ten organ ma prawo do sprawdzenia czy przewóz odbywa się na obowiązujących zasadach i czy jest bezpieczny. Za brak zgodności z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów sypkich przewoźnik może otrzymać mandat.

Firma TTE jest doświadczonym partnerem w branży logistycznej, który zawsze dba o bezpieczeństwo przewożonego towaru, zachowując dopuszczalne normy i obowiązujące przepisy. Nasza siedziba znajduje się na Śląsku, gdzie przewóz materiałów sypkich jest na porządku dziennym. Dysponujemy dobrze wyposażoną flotą, w tym posiadamy kilka naczep z ruchomą podłogą. Zapraszamy Państwa do współpracy!