Reguła EXW Incoterms, czyli warunki międzynarodowej sprzedaży

Reguła EXW Incoterms, czyli warunki międzynarodowej sprzedaży

Międzynarodowy transport towarów określa wiele zasad, jedną z nich jest tzw. reguła EXW Incoterms. Na czym dokładnie polega i do czego zobowiązuje stronę sprzedającą towary? Kto płaci za transport przy EXW? Do czego zobowiązuje sprzedawcę ta reguła? Zachęcamy serdecznie do zapoznania z treścią artykułu.

Co to jest reguła EXW? Warunki międzynarodowej sprzedaży

EXW EX Works (z zakładu) to jedna z 11 uniwersalnych reguł należących do Incoterms (International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu). W ramach ciekawostki należy wspomnieć, że pierwsza wersja reguł Incoterms została opracowana w 1936 roku.

EXW jasno określa obowiązki strony sprzedającej oraz kupującej, ułatwiając handel między kontrahentami z różnych krajów. Zgodnie z regułą EXW sprzedający ma obowiązek dostarczenia towarów do miejsca docelowego, które wskazał kupujący (oczywiście w wyznaczonym czasie). Sprzedający powinien zapakować i oznakować towary w sposób odpowiedni dla konkretnego środka transportu.

Strona sprzedająca pozostawia towary do dyspozycji kupującego wraz z fakturą handlową i pozostałymi dokumentami wyszczególnionymi w umowie sprzedaży – na tym kończy się jej rola. Natomiast za ponowny załadunek, przeprowadzenie odprawy celnej np. przedstawienie wymaganych licencji, urzędowych zezwoleń itp. kwestie odpowiada tylko i wyłącznie strona kupująca.

Kto płaci za transport przy EXW EX Works (z zakładu)?

Zgodnie z regułą EXW Incoterms sprzedający dostarcza towary do dyspozycji kupującego, może to być np. fabryka lub hala magazynowa – warto podkreślić, że nie musi to być teren sprzedającego. Natomiast koszty związane z odbiorem towarów z miejsca dostawy ponosi strona kupująca. Nabywca pokrywa wszystkie koszty związane z importem towarów od momentu ich odbioru z fabryki/magazynu i jest odpowiedzialny za transportowany towar (bierze na siebie kwestie związane z kosztami, załadunkiem, różnymi ryzykami). Warto wspomnieć, że dostawa towarów zgodnie z regułą EXW Works może odbywać się dowolnym środkiem transportu np. ciężarówką, samolotem, statkiem.

Podsumowując, jak widać, reguła EXW obarcza stronę sprzedającą najmniejszym kompletem obowiązków. Sprzedający musi przekazać kupującemu jedynie poprawnie oznakowany towar i potrzebne zawiadomienia (w obrębie ustalonego okresu) w celu umożliwienia przyjęcia dostawy. Warto wspomnieć, że w interesie każdego eksportera i importera leży dobra znajomość wszystkich reguł Incoterms w ich najnowszej wersji.