Regulacje prawne w branży TSL – jakie zmiany przyniósł rok 2018?

Regulacje prawne w branży TSL - jakie zmiany przyniósł rok 2018?

Rok 2018 przyniósł zmiany prawne, z którymi powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca działający w szeroko rozumianej branży transportowej.

Najpierw jednak o tym, co się nie zmieniło, a teoretycznie miało się zmienić. Otóż nowy rok nie przyniósł zmiany, która szczególnie dotknęłaby firm zajmujących się transportem osób. W 2018 roku planowano wprowadzić nowe przepisy w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Oznaczałoby to zmiany dla przedsiębiorców działających w tej branży, a ważność straciłyby zezwolenia na przewozy regularne oraz regularne specjalne. Wprowadzenie ustawy zostało jednak odroczone. W 2018 roku możemy jednak spodziewać się nowelizacji w prawie dotyczącym przewozów podlegających monitoringowi. Nowe prawo między innymi nałoży na przedsiębiorców obowiązek wyposażenia pojazdów w odpowiednie urządzenia oraz da większe uprawnienia organom kontrolnym i nadzorującym.

Zatrudnienie w branży transportowej

Zmiany w prawie dotyczą także kwestii zatrudnienia. Przewidziane zostało rozszerzenie liczby państw, których obywateli będzie można zatrudnić na podstawie zezwolenia na pracę krótkoterminową. Ułatwi to przedsiębiorcom uzupełnienie braków kadrowych. Trzeba też zwrócić uwagę na wprowadzenie wyższej płacy minimalnej, która od 2018 roku powinna wynosić 2100 złotych brutto. W związku z podwyżką zmianie ulegają również inne składniki płacowe, między innymi zasiłek chorobowy i płaca za pracę w nocy oraz stawka godzinowa dla prac, które są wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej (od 2018 roku 13,70 złotych brutto). Trwają także prace dotyczące stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, które mają skłonić pracowników do regularnego oszczędzania.

Pozostałe zmiany

Zmianami w prawie powinni zainteresować się przedsiębiorcy przewożący odpady, ponieważ rozporządzenie Ministra Środowiska z października 2016 roku wprowadza pewne modyfikacje w tej dziedzinie. Chodzi między innymi o nowe zasady przewożenia odpadów, a szczególnie na konieczność ich segregacji, a także o konieczność mocowania pojemników z odpadami. Ponadto odpady muszą być chronione przed opadami atmosferycznymi.

Poza tym już w kwietniu zacznie funkcjonować przepis, zgodnie z którym przedsiębiorcy będą mogli rozdzielić płatność na towar oraz usługi (split-payment). Innymi słowy – na jeden rachunek będzie wpływać płatność netto, na inny – sam VAT.

W tym roku obowiązek dostarczania organom skarbowo-celnym ewidencji Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również mikroprzedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy powinni też poznać nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych (RODO). Przedsiębiorstwa transportowe muszą też pamiętać o rozszerzeniu w lipcu 2018 roku zakresu płatności za przejazdy samochodami ciężarowymi przez wszystkie drogi federalne w Niemczech.