Rodzaje i środki transportu drogowego

Rodzaje i środki transportu drogowego

Transport drogowy to taki, w którym do przewozu osób lub towaru wykorzystuje się kołowe środki transportu. Jest on bardzo popularny i ma szerokie zastosowanie – jego zaletą są stosunkowo niskie koszty oraz duża dostępność, w porównaniu choćby do transportu kolejowego czy morskiego. 

Jakie rodzaje transportu drogowego wyróżniamy?

Zasady dotyczące tego zagadnienia zostały opisane w Ustawie o transporcie drogowym z 2001 roku. Dokument ten wprowadził między innymi podział na rodzaje transportu drogowego ze względu na dwa warunki.

Pierwszym z nich jest kryterium działalności gospodarczej. Wyróżniamy zatem:

  • transport niezarobkowy, który jest prowadzony przez osoby prywatne dla realizacji własnych potrzeb;
  • transport zarobkowy, będący elementem działalności gospodarczej. Do tego rodzaju transportu możemy zaliczyć zarówno firmy przewozowe, oferujące przejazdy dla klientów, jak i przedsiębiorstwa, które zajmują się dostawami i dostarczaniem ładunków.

Rodzaje transportu drogowego dzielimy również według kryterium terytorialnego. W tej grupie znalazł się krajowy transport drogowy, czyli transport zarobkowy, który w całości odbywa się, to znaczy rozpoczyna i kończy, na terenie Polski. Z kolei w międzynarodowym transporcie drogowym przewóz może zaczynać się lub kończyć poza granicami kraju.

Warto także wspomnieć, że transport drogowy jest elementem mieszanych gałęzi transportu, to znaczy takich, w którym przewóz odbywa się przy użyciu środków pochodzących z różnych gałęzi transportu. Transport drogowy to również część miejskiego transportu.

Jakie są środki transportu drogowego?

Kiedy mówimy o transporcie drogowym, poza podziałem na rodzaje, trzeba też uwzględnić środki, które wykorzystuje. Najprostszy podział środków transportu drogowego to rozdzielenie na środki do przewozu ładunków lub osób, jednak nie wyczerpuje on tematu.

Środki do przewozu osób dzielimy na kolejne rodzaje. Do indywidualnych środków transportu drogowego należą samochody osobowe, a także motocykle, motorowery i rowery. Transport zbiorowy obejmuje autobusy różnego rozmiaru, trolejbusy i autokary.

Środki transportu drogowego służące do przewozu ładunków również dzielimy na kilka kategorii. Wśród nich znajdują się samochody dostawcze oraz samochody ciężarowe, które mogą mieć podwozie uniwersalne, specjalne lub specjalizowane, dostosowane do przewozu konkretnego ładunku. Środkiem transportu drogowego jest też tak zwany pociąg drogowy, czyli zespół ciężarówki i kilku naczep. Ciągniki, na przykład rolnicze lub budowlane, również zaliczamy do tej grupy.