Rodzaje transportu pneumatycznego

transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku ładunków sypkich, ziarnistych oraz pyłów, a także tworzyw sztucznych, chemikaliów i różnego rodzaju półproduktów. Transport pneumatyczny ułatwia rozładowanie cystern samochodowych i kolejowych. Ma zastosowanie w przemyśle, ponieważ pozwala na transport między magazynem a powierzchnią produkcyjną oraz przesył materiałów pomiędzy kolejnymi punktami produkcji i pakowanie towarów. Transport pneumatyczny odbywa się dzięki różnicy ciśnień, który wywołuje poruszanie cząstek gazu – najczęściej jest to po prostu powietrze. Różnica ciśnień między punktem początkowym a końcowym, czyli nadawcą i odbiorem, umożliwia transport materiałów.

Elementy transportu pneumatycznego

Do działania transportu pneumatycznego potrzebny jest cały system. Składa się on ze źródeł powietrza, takich jak kompresor, pompy próżniowe oraz dmuchawy. Jego elementem są także urządzenia podające, na przykład zasilacze śluzowe i komorowe lub ssawy. Do transportu pneumatycznego niezbędne są również rurociągi, którymi odbywa się przesył – mogą to być między innymi rury, rozdzielacze, łuki i złączniki. Ostatnią ważna częścią systemu transportu pneumatycznego są urządzenia odbierające, czuli filtry, cyklony i inny tego rodzaju sprzęt. Budowa systemu może się jednak różnić w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oraz specyfiki transportowanego ładunku.

Transport pod- i nadciśnieniowy

Transport pneumatyczny dzielimy na dwa główne typy – podciśnieniowy i nadciśnieniowy. System transportu podciśnieniowego, tak zwany ssący, ma standardową budowę, to znaczy powietrze zasysa się w środku układu dzięki czemu nie dochodzi do wycieków, nawet kiedy w instalacji pojawią się nieszczelności. Takie rozwiązanie wykorzystuje się z reguły podczas transportu materiałów na małe odległości, przede wszystkim w przedsiębiorstwach małych i średnich. W instalacjach transportu nadciśnieniowego na początku systemu montowane jest źródło powietrza, a na końcu umieszczany jest filtr. W systemie nadciśnieniowym zastosowanie mają urządzenia zasypowe – zasilacz komorowy lub śluzowy. Pneumatyczny transport nadciśnieniowy jest popularny i ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu oraz procesach technologicznych. Jest stosowany w przypadkach, gdy materiały trzeba przesyłać na większe odległości, nawet do 2 kilometrów. Istnieją też systemy, które są połączeniem obydwu tych rozwiązań, czyli systemy mieszane, ssąco-tłoczące.

Innym podziałem używanym w przypadku transportu pneumatycznego jest kryterium wartości stosowanego ciśnienia. Ciśnienie może być niskie (do 0,5 bar), średnie (do 2 bar) oraz wysokie (do 10 bar).