Jakie są rodzaje magazynów?

tte

Budowa, wyposażenie i typ magazynu są uzależnione od rodzaju przechowywanych obiektów i substancji. Tego rodzaju przestrzenie możemy podzielić według różnych zasad.

Konstrukcja magazynu

Jednym z rodzajów klasyfikacji magazynów jest ich konstrukcja. Wyróżniamy po pierwsze magazyny otwarte – są to place, na których przechowuje się towary odporne na warunki atmosferyczne, takie jak na przykład materiały budowlane. Zaletą tego typu magazynów jest niski koszt utrzymania. Drugim rodzajem są magazyny półotwarte, czyli wiata osłonięta maksymalnie z trzech stron. Jest to odpowiedni sposób przechowywania towarów, które są odporne na temperaturę, ale mogą im zaszkodzić na przykład opady. Sprawdza się także w przypadku ładunków wymagających przepływu powietrza. Z kolei magazyny zamknięte to zabudowane przestrzenie, w których składuje się nieodporne substancje i materiały. Tego typu magazyny mogą być naziemne lub podziemne.

Inne rodzaje magazynów

Innym sposobem klasyfikacji jest podział ze względu na funkcje. Według tego kryterium możemy wyróżnić magazyny kontenerowe, przeznaczone do magazynowania kontenerów, celne i konsygnacyjne, z których korzystają służby celne, dostawcze oraz produkcyjne albo przemysłowe. Są to także magazyny rozdzielcze i przeładunkowe.

Magazyny możemy dzielić także według innych kryteriów – mogą to być metody składowania, rozmieszczenie, a także sposoby załadunku i rozładunku towarów.