Jakie są rodzaje transportu?

Czym jest transport?

Transport to zespół czynności mających na celu przemieszczenie ludzi lub ładunków z jednego miejsca w przestrzeni do drugiego z wykorzystaniem tzw. środków transportu. Warto pamiętać, że środkami transportu mogą być zarówno maszyny (samochody, samoloty, dźwigi, kolej, jednostki pływające itp.), jak i istoty żywe (na przykład zwierzęta juczne). Mianem transportu możemy określić również wszelkie usługi związane z przewozem ludzi.

Poza oczywistym przemieszczaniem rzeczy, transport obejmuje także mnóstwo usług z nim związanych. Współczesny świat oferuje różnorodne formy transportu, które dostosowane są do rozmaitych potrzeb i warunków. Jednak aby zrozumieć, jak różnorodny i rozbudowany jest ten obszar, warto przyjrzeć się różnym rodzajom transportu

Poznaj podstawy branży TSL

Transport, spedycja i logistyka razem tworzą branżę TSL. Jest to obszar, który zapewnia sprawną dystrybucję towarów i usług na skalę międzynarodową i lokalną. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się stosunkowo skomplikowany, zrozumienie podstawowego słownictwa i terminologii w tej branży jest niezbędne dla skutecznego funkcjonowania oraz podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Wyróżniamy tutaj kilka głównych pojęć:

 • Jednym z podstawowych jest podział ze względu na środek transportu. Wyróżniamy tutaj transport drogowo-samochodowy, morski, śródlądowy, kolejowy, lotniczy oraz rurociągowy.
 • Ważnym kryterium jest przedmiot przewozu – w tym przypadku są to transport towarowy i pasażerski.
 • Transport może funkcjonować w sposób regularny (na przykład, kiedy mamy do czynienia ze stałym rozkładem jazdy) lub w trybie nieregularnym.
 • Możemy też mieć do czynienia z podziałem opartym na obszarze geograficznym, w którym zawierana jest transakcja, czyli transportem krajowym lub międzynarodowym.
 • Usługa transportu towarowego zawiera w sobie załadunek, rozładunek, przewóz, a czasami także magazynowanie oraz procedury inspekcyjne.

Różnorodność jednostek ładunkowych. Kryteria i typy

Kolejnym ważnym kryterium jest proces porównania, w którym pod uwagę brane jest zastosowanie jednostek ładunkowych, wykorzystywanych do przewozu różnych rodzajów ładunków oraz ciągłość przebiegu procesu transportowego. Różnorodność ta ma istotne znaczenie zarówno dla efektywności transportu, jak i dla zachowania integralności oraz bezpieczeństwa przewożonych towarów.

 • Znamy transport intermodalny, którego istotą jest przewóz towaru przy zastosowaniu więcej niż jednego środka transportu (np. samochodu ciężarowego, kolei lub statku). Ważną cechą tego typu transportu jest brak możliwości zmiany jednostki ładunkowej (na przykład kontenera) w trakcie przewozu.
 • Transport kombinowany to zastosowanie przynajmniej dwóch gałęzi transportu (samochodowy, kolejowy, morski). Także w tym przypadku wykorzystuje się tylko jedną jednostkę ładunkową.
 • W transporcie łamanym stosuje się co najmniej dwa środki transportu, ale tego samego rodzaju – na przykład ciągnik siodłowy, a następnie jakikolwiek inny środek transportu drogowego.
 • Z transportem kabotażowym mamy do czynienia, kiedy przewozy wykonywane są środkiem transportu zarejestrowanym w innym państwie lub przez przedsiębiorstwo również zarejestrowane w innym państwie.
 • Innym typem transportu jest transport przesyłowy, w którym do przewozu ładunku wykorzystuje się przewody, rurociągi lub taśmociągi.

Wielkość przesyłki i inne istotne czynniki

Wśród kryteriów znajdziemy także takie podstawowe czynniki jak wielkość przesyłki. Wybierając formę przewozu, zleceniodawcy muszą uwzględnić wiele elementów, które determinują, jakie rozwiązanie logistyczne będzie najbardziej efektywne i opłacalne dla zleceniodawcy.

 • W tym przypadku mamy do czynienia, chociażby z przewozem całopojazdowym, który oznacza, że zleceniodawca dysponuje całym pojazdem, bez względu na ilość towaru.
 • Inny rodzaj transportu – tzw. drobnicowy – zakłada współdzielenie pojazdu przez ładunki od różnych zleceniodawców. W branży transportowej ten typ określa się także mianem transportu w doładunku czy LTL.
 • Transport może być bliski (na przykład odbywający się na placu budowy lub w zakładzie pracy) oraz daleki (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski czy rurociągowy) – w tym przypadku należy wziąć pod uwagę specyfikę wybranej gałęzi transportu.
 • Przewóz może być również dzielony ze względu na dostępność (własny i publiczny).

Znaczenie formy własności przewoźnika w sektorze transportu

Znaczenie ma również forma własności przewoźnika – funkcjonować mogą przewoźnicy prywatni, państwowi. Wybór rodzaju przewoźnika ma istotne konsekwencje dla funkcjonowania całego sektora transportu oraz dla konsumentów korzystających z usług przewozowych.

 • Przewoźnicy prywatni. Przedsiębiorstwa transportowe działające na zasadach prywatnego kapitału mają tendencję do podejmowania działań, które zwiększają efektywność i konkurencyjność. Ich celem jest przede wszystkim osiągnięcie zysku. Mogą dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb rynku szybciej niż przedsiębiorstwa państwowe, co może przynosić korzyści konsumentom poprzez większy wybór i niższe ceny.
 • Przewoźnicy państwowi. Firmy kontrolowane przez rząd lub instytucje państwowe mogą mieć bardziej stabilną pozycję na rynku. Mogą być bardziej zdolni do świadczenia usług na obszarach o niskim zainteresowaniu ze strony przewoźników prywatnych. Jednak często działają one mniej efektywnie i mogą być bardziej podatne na ingerencję polityczną, co może wpływać na jakość usług.

Wśród różnych rodzajów transportu i firm organizujących przewóz towarów możesz trafić na TTE. W zestawie naszych usług znajdziesz zarówno transport drogowy materiałów sypkich, jak i usługi wykonywane w ramach terminalu przeładunkowego w Sławkowie. Już dziś skontaktuj się z naszym przedstawicielem i sprawdź, jak możemy pomóc Ci w kwestii transportu Twoich materiałów.