W jaki sposób firmy przewozowe chronią ładunek przed kradzieżą?

w-jaki-sposob-firmy-transportowe-chronia-ladunek-przed-kradzieza

Firmy przewozowe muszą być przygotowanie na różne trudności związane z przewozem ładunków. Usterki techniczne, błędy ludzkie lub inne sytuacje losowe są nie do uniknięcia. Jednym z takich problemów, z którym stykają się przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem, jest ryzyko kradzieży ładunku.

Przewóz towarów to proces, na którego sukces wpływ ma wiele czynników. Istnieje spore niebezpieczeństwo, że w jego trakcie pojawi się sytuacja, której efektem będzie nieskuteczne dostarczenie ładunku. Powszechnym problemem podczas przewozu jest uszkodzenie ładunku. Im bardziej delikatny jest przewożony towar, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo usterki. Firmy przewozowe mają różne sposoby na zabezpieczenie ładunku – zatrudniają wykwalifikowanych kierowców, dbają o odpowiedni załadunek oraz utrzymują w dobrym stanie środki transportu.

Co może zrobić firma przewozowa, aby zabezpieczyć się przed kradzieżą?

Duża odpowiedzialność ciąży w tym przypadku na kierowcy, który powinien pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu ładunku. Nie powinien on znajdować się w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. W każdym momencie musi być on starannie zamknięty. Kierowca, który przewozi ładunek, powinien w czasie trasy stosować się do zasady ograniczonego zaufania. Oznacza to, że podczas przewozu nie należy rozmawiać z nikim na temat przewożonego towaru, dzielić się informacjami na temat przebiegu trasy oraz miejsca docelowego. Pojazd w czasie postoju powinien znajdować się w miejscu widocznym dla kierowców. Podczas postoju, który będzie trwał dłuższy czas, należy zabrać z pojazdu dokumenty dotyczące środka transportu oraz przewożonego ładunku. Przed każdym odjazdem z miejsca postoju kierowca powinien sprawdzić stan pojazdu i towaru. Osoba, która w firmie przewozowej zarządza transportem, powinna z kolei wskazać kierowcy bezpieczne parkingi. Środki zastosowane w ochronie towaru przed kradzieżą powinny być dostosowane do jego specyfiki oraz typu środka transportu.

Rozwiązaniem, które pozwala firmom przewozowym czuć się bezpieczniej, jest ubezpieczenie. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC nie jest pomocne w sytuacji kradzieży. W tym przypadku zastosowanie ma ubezpieczenie cargo. Ten rodzaj polisy dotyczy uszkodzenia lub straty ładunku w pełnym zakresie. Oznacza to, że ubezpieczenie cargo obejmuje cały proces transportu, od załadunku, aż po rozładunek. Podczas zawierania umowy należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, aby obejmowało ono również przypadki takie, jak kradzieże. To rozwiązanie nie zabezpieczy przed kradzieżą, ale pozwoli zminimalizować straty finansowe.