W jaki sposób przewozić pyły?

przewóz pyłów

Transport materiałów sypkich wewnątrz zakładu przemysłowego należy do szczególnie wymagających. Do tego rodzaju materiałów zaliczymy między innymi materiały takie jak drewniane wióry, cement, wapno, piaski, pył węglowy, glinki, soda, popioły dymnicowe, dolomit, tlenki ołowiu, detergenty, dekstryna, kreda lub granulaty tworzyw sztucznych.

Efektywny przewóz pyłów nie jest łatwy, ponieważ musi spełniać szereg warunków. Przede wszystkim podczas transportu ładunku w sypkiej formie nie powinno dochodzić do jego przemieszania z innymi towarami. W przypadku przewozu pyłów w zakładzie przemysłowym szczególną uwagę trzeba zwrócić na zabezpieczenie ładunku przez zanieczyszczeniami, które mogą się dostać do materiałów sypkich. Trzeba również wziąć pod uwagę zużycie energii podczas przewozu, a także dobre wykorzystanie przestrzeni. Podczas transportu materiałów sypkich trzeba dołożyć też starań, aby zredukować pylenie produktu, wpływające na czystość w zakładzie oraz warunki pracy. Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie materiałów niebezpiecznych, na przykład palnych.

Transport pneumatyczny do przewozu pyłów

Przy przewozie materiałów sypkich na większe odległości, dobrym rozwiązaniem jest transport pneumatyczny (http://tte.pl/transport-drogowy/). Działanie tego rodzaju transportu opiera się na użyciu sprężonego powietrza. Transport pneumatyczny możemy podzielić na niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy – przy podziale pod uwagę bierze się źródło sprężonego powietrza. W transporcie niskociśnieniowym do przemieszczania ładunku wykorzystuje się dmuchawy albo wentylatory wysokoprężne. W transporcie wysokociśnieniowym zastosowanie mają sprężarki. W pierwszym przypadku stosunek materiału do ilości powietrza jest niewielki. System służący do transportu pneumatycznego składa się z elementów, które wytwarzają sprężone powietrze, a także z podajników, rurociągów przesyłowych połączonych, elementów służących do rozładunku oraz układu sterującego transportem.

Zastosowane transportu pneumatycznego w zakładzie przemysłowym ma wiele zalet. Pozwala on na przemieszczanie materiałów sypkich w dowolnych ilościach na stosunkową dużą odległość. Użyte w systemie rurociągi mogą być poprowadzone w różnych płaszczyznach, co pozwala na dobrze wykorzystanie przestrzeni. Materiały sypkie transportowe są oddzielone od strefy pracy oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i stratami. Sypkie ładunki można odbierać z różnych miejsc i bez problemu przetransportować je do punktu docelowego. Transport pneumatyczny umożliwia automatyzację procesu przewozu pyłów.