System SENT – co trzeba o nim wiedzieć?

System SENT - co trzeba o nim wiedzieć?

System SENT obowiązuje od 2017 r., pozwala realizować ustawę o systemie drogowego monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. Co na temat tego rozwiązania sądzą eksperci z terminala przeładunkowego w Sławkowie? Oto kluczowe informacje o systemie SENT, które powinien znać każdy, kto planuje transport alkoholu, suszu tytoniowego lub też paliw płynnych.

System SENT – elektroniczny rejestr zgłoszeń

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) został stworzony na potrzeby realizacji ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych. Dzięki temu systemowi teleinformatycznemu możliwy jest płynny i szybki przesył wymaganych ustawą danych, a w razie potrzeby ich modyfikacja lub uzupełnienie. Jak uzyskać dostęp do systemu SENT? Można zrobić to za pomocą usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu należy założyć konto na PUESC – może to zrobić tylko jedna osoba fizyczna.

Co podlega zgłoszeniu w systemie SENT?

Każdy, kto wysyła, odbiera lub przewozi towary wrażliwe (np. alkohol, tytoń, dane środki lecznicze) lub dokonuje obrotu paliwem opałowym, ma obowiązek zgłosić tego typu przewóz do rejestru SENT, a także dokonać uzupełnienia oraz aktualizacji danych. Co więcej, przewoźnik musi również wyposażyć środek transportu w sprzęt przekazujący dane geolokalizacyjne.

Niezgłoszenie towaru w systemie SENT – sankcje

Mimo iż ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obowiązuje już od kilku lat, zatrzymania transportów z tzw. towarem wrażliwym i nałożenia kar za naruszenie prawa (ustawy z 2017 r.) są naprawdę dość częste. Warto mieć świadomość, że niedopełnienie nałożonych ustawą obowiązków wiąże się z różnymi konsekwencjami. Skutki niezgłoszenia towaru w systemie SENT lub dostarczenia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, mogą być naprawdę dotkliwe. Organ kontrolujący ma prawo nałożyć na właściciela karę wynoszącą 45% wartości netto transportowanego towaru, ale nie mniej, niż 20 000 złotych.  Z kolei za brak urządzenia do geolokalizacji grozi kara do 10 000 złotych. Poza wysokimi karami finansowymi może dojść także do zamknięć urzędowych na towar.

Jeśli mają Państwa dodatkowe pytania odnośnie systemu SENT oraz transportu towarów wrażliwych, zapraszamy do wizyty w naszym biurze w Sławkowie. Mogą Państwo również kontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie, dzwoniąc pod nr.: 32 719 61 68 lub poprzez e-mail: biuro@tte.pl