Terminal PKP LHS Sławków – co warto o nim wiedzieć?

Terminal PKP LHS Sławków – co warto o nim wiedzieć?

Terminal PKP LHS Sławków zlokalizowany jest w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w pobliżu Dąbrowy Górniczej i Olkusza, w pobliżu granicy z województwem małopolskim.  To centralny punkt zarządzania infrastrukturą linii szerokotorowej na terenie Polski.

Linia Hutnicza Szerokotorowa, tak zwany szeroki tor, to najdłuższa linia kolejowa szerokotorowa w Polsce. „Standardowy” rozstaw szyn w przewozach osobowych wynosi 1435 milimetrów, podczas gdy w przypadku kolei szerokotorowych, przeznaczonych do transportu towarowego, jest to wartość 1520 milimetrów. LHS ma długość prawie 400 kilometrów i przebiega przez południowo-wschodnią Polskę. Terminal PKP LHS Sławków to pierwszy punkt na tej trasie. Jest najbardziej na zachód wysuniętą linią kolejową w Europie.

Transport towarów

LHS umożliwia transport towarów i prowadzenie ciężkich składów całopociągowych. Atutem linii jest brak konieczności przeładunku na granicy. Takie rozwiązanie jest wciąż wykorzystywane w Rosji oraz w krajach postradzieckich. LHS obejmuje przewóz ładunków w ramach różnych gałęzi przemysłu – na przykład:

  • budownictwa,
  • przetwórstwa drzewnego,
  • przemysłu chemicznego,
  • metalurgicznego,
  • paliwowo-energetycznego.

Terminal PKP LHS bierze udział w przewozie stałych, płynnych i sypkich transportów masowych, jak i w przewozach drobnicowych, a także w transporcie ładunków niebezpiecznych i nadzwyczajnych oraz w przewozach jednostek intermodalnych.

Terminal PKP LHS Sławków – infrastruktura usprawniająca transport towarów

Na stacji zlokalizowane są między innymi terminale przeznaczone do przeładunku gazów płynnych (rozstaw szyn 1435 i 1520 milimetrów) oraz boczna rampa ładunkowa, umieszczona równolegle do tych torów. Na terenie PKP LHS Sławków usytuowana jest również czołowa rampa ładunkowa, prostopadła do osi torów ładunkowych. Częścią infrastruktury stacji jest hala magazynowo-składowa, razem z wewnętrzną i zewnętrzną rampą. Składy i Agencje Celne na terenie terminala świadczą kompleksowe usługi celne. Jednostki te zajmują się między innymi zgłoszeniami importowymi, eksportowymi oraz tranzytowymi, doradztwem, wystawianiem dokumentów przewozowych i kontaktem z organami celno-skarbowymi i innymi instytucjami.

Terminal PKP LHS Sławków oferuje również klientom dzierżawę torów, razem z przylegającymi placami. Na stacji można wykonać przeładunek towarów – na przykład drewna, kontenerów oraz paliw i gazów płynnych.  Możliwy jest też przeładunek towarów sypkich, z wykorzystaniem czerpaków, a także z wagonów typu Hopper. To miejsce, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy nastawieni na wymianę towarów z krajami położonymi na wschód od Polski.