Terminal przeładunkowy jako element infrastruktury sprzyjający rozwojowi transportu

kolejowy terminal przeładunkowy

Terminal przeładunkowy to bardzo ważny element systemu logistycznego. Co to znaczy? Terminale przeładunkowe to miejsca, w których odbywa się zmiana jednego środka transportu na inny. Terminal przeładunkowy jest punktem stycznym różnych gałęzi transportu, co oznacza, że od jego sprawnego działania zależy szybkość i skuteczność transportu. 

W terminalu przeładunkowym odbywa się przede wszystkim przeładunek, ale może to być też miejsce składowania, sortowania czy dystrybucji towarów.

Terminale przeładunkowe – rodzaje

Terminale przeładunkowe możemy klasyfikować według różnych cech, na przykład wielkości – na małe, średnie, duże i bardzo duże. Inny podział zależy od rodzaju obsługiwanych ładunków. Terminal przeładunkowy może być uniwersalny lub specjalistyczny, jak na przykład gazoporty lub terminale promowe. Ważny podział wprowadza lokalizacja – wyróżniamy terminal morski, lądowy, śródlądowy i lotniczy. W Polsce popularne są kolejowe terminale przeładunkowe, które łączą transport drogowy z kolejowym. Terminale przeładunkowe kolejowe rzadziej znajdują się na styku transportu kolejowego i morskiego.

Intermodalny terminal przeładunkowy

Wyjątkowym typem terminalu przeładunkowego jest terminal intermodalny. Podczas gdy w klasycznym terminalu dochodzi do przeładowania towarów, w terminalu intermodalnym przeładunek dotyczy tylko jednostek ładunkowych, to znaczy na przykład kontenerów, naczep czy wymiennych nadwozi. Intensywny rozwój transportu intermodalnego na przestrzeni ostatnich lat wynika przede wszystkim z korzyści, jakie on daje. Intermodalny terminal przeładunkowy między innymi pomaga zwiększyć liczbę przewozów oraz obniżyć koszty transportu. Przyspiesza dostawy towarów oraz pozwala zwiększyć ich ilość podczas jednego transportu.

Rozwój transportu w Polsce

Transport w Polsce notuje wyraźny wzrost, co wynika z tempa rozwoju gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej. W związku z tym rośnie rola, jaką odgrywają terminale przeładunkowe w Polsce. Obecnie w naszym kraju działają 44 terminale przeładunkowe, w tym 6 morskich. Wyróżniające je cechy to nowoczesna infrastruktura, doświadczona kadra, a także dogodna lokalizacja. Wśród terminali przeładunkowych w Polsce przykładem takiego miejsca może być ośrodek w Sławkowie. To bardzo dobrze wyposażony terminal przeładunkowy, którego jakość usług wyróżnia się w kraju, jak i poza granicami – terminal w Sławkowie można zaliczyć do czołówki centrów transportowo-logistycznych w Europie.

Rozwój transportu w Europie

Unia Europejska także stawia na transport i wspiera rozwój transportu intermodalnego w Europie. Przykładem może być uruchomiony przez Komisję Europejską program Marco Polo, który ma pomóc rozwijać intermodalność w transporcie. Unia Europejska stale szuka projektów, które przyczynią się do dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Europie.

Na połączeniu Wschodu z Zachodem, gdzie kolej szerokotorowa wkracza na węższą kolej europejską, znajduje się terminal Sławków ‒ nowoczesne miejsce, w którym znajdziesz specjalistów z firmy TTE. Zorganizujemy tu dla Ciebie magazyn przeładunkowy wraz z przeładunkiem, ale także zaoferujemy Ci usługi spedycyjne i transportowe. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i poznaj nasze możliwości!