Transport pneumatyczny – najważniejsze zasady

transport-pneumatyczny-najwazniejsze-zasady

Transport niektórych towarów wymaga zastosowania specjalnych technologii oraz odpowiedniego podejścia. Kategorią ładunków, które mogą spowodować duże trudności, są materiały drobne i sypkie. Do przewozu tego rodzaju surowców wykorzystuje się transport pneumatyczny. Jest to nowoczesna i innowacyjna metoda przewozu.

Transport pneumatyczny sprawdza się w różnych branżach i jest ceniony ze względu na swoją wydajność. Ten rodzaj przewozu ładunków stosuje się przede wszystkim w branży chemicznej, ale nie tylko. W ten sposób przewozi się różnego rodzaju drobne półprodukty, chemikalia, tworzywa sztuczne, drewno o dużym stopniu rozdrobnienia oraz inne towary, których transport konwencjonalnymi metodami jest problematyczny. Ważną zaletą transportu pneumatycznego jest stosunkowo niewielka ilość miejsca, którą zajmuje, co daje mu przewagę nad innymi środkami wewnętrznego przewozu materiałów. Stosuje się go na przykład w zakładach produkcyjnych do przewozu materiałów pomiędzy różnymi punktami lub maszyn pakujących, a także do przewożenia materiałów między zbiornikami oraz rozładunku cystern.

W transporcie pneumatycznym do przewiezienia materiałów do miejsca docelowego wykorzystuje się specjalnie przystosowany do tego celu system rurociągów. Drobne i sypkie materiały transportowane są rurami przy zastosowaniu ruchu powietrza. W rurociągach wykorzystywanych do transportu pneumatycznego używa się również innych gazów. Niewielkie cząsteczki materiałów poruszają się dzięki wymuszonym ruchom powietrza, które uzyskuje się przez stworzenie różnicy ciśnień pomiędzy punktem startowym a docelowym na drodze, którą muszą przebyć gaz z materiałem.

Do prawidłowego przebiegu transportu pneumatycznego konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu. Składają się na niego różne niezbędne elementy. Pierwszym z nich jest źródło powietrza. Taką rolę mogą odgrywać na przykład dmuchawy, pompy próżniowe, wentylatory lub kompresory. Ważną częścią systemu są też podajniki – mogą to być zasilacze śluzowe, ssawy lub podajniki komorowe. Istotnym elementem transportu pneumatycznego są również rurociągi. Wykorzystuje się tutaj rury, łuki, rozdzielacze i złączki. Wśród tych wszystkich części składowych nie może zabraknąć urządzeń odbierających, takich jak na przykład filtry i cyklony. Dobór i układ poszczególnych komponentów w transporcie pneumatycznym powinien być dostosowany do specyfiki materiału, który ma być przewożony taką drogą. Odpowiednio zmontowana, hermetyczna instalacja jest bardzo wydajna i efektywna oraz nie wymaga dużych nakładów pracy przy jej obsłudze.