Transport produktów farmaceutycznych

leki

Leki i produkty farmaceutyczne to specjalny rodzaj towarów, dlatego ich transport wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych ładunków. Przewóz leków wymaga doświadczenia i znajomości odpowiednich zasad, a także właściwego przygotowania całej procedury. Transport produktów farmaceutycznych powinien zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony, istotne znaczenie ma utrzymanie prawidłowej temperatury zewnętrznej.

Dokumenty regulujące zasady transportu leków

Zasady przewozu leków wynikają z ustawy z września 2001 roku (Prawo farmaceutyczne). W ustawie oraz aktach uzupełniających określono normy, na podstawie których dany produkt leczniczy może zostać dopuszczony do sprzedaży. Z dokumentu prawnego można wyciągnąć wniosek, że również transport produktów farmaceutycznych powinien przebiegać na szczególnych zasadach.

Kolejnym ważnym dokumentem, z którym należy się zapoznać przed decyzją o przewozie leków, jest akt Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – określa procedury zabezpieczenia produktów farmaceutycznych podczas transportu. Przewóz hurtowej liczby leków powinien przebiegać w sposób bezpośredni, zaczynając od producenta, przez hurtownię, na aptece kończąc. Zadaniem przewoźnika jest zapewnienie odpowiednich warunków chroniących transportowane leki przed zanieczyszczeniami, mechanicznymi uszkodzeniami oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby wpłynąć na jego właściwości.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przewoźnik transportujący produkty farmaceutyczne powinien zadbać, aby produkty lecznicze były łatwe do identyfikacji. Dostępne muszą być również dane dotyczące nadawcy i odbiorcy ładunku. Jeśli ładunek zawiera większą liczbę leków, to powinny być od siebie oddzielone i chronione przed wzajemnym kontaktem, który mógłby spowodować skażenie produktów farmaceutycznych. Poza uszkodzeniem mechanicznym i różnego rodzaju zanieczyszczeniami, ładunek powinien być zabezpieczony również przed kradzieżą. W niektórych przypadkach stosuje się nawet dodatkową ochronę w postaci konwoju. Produkty farmaceutyczne muszą być transportowane we właściwej temperaturze, dostosowanej do konkretnego preparatu. Temperatura nie powinna być zbyt wysoka lub niska. Leki trzeba chronić również przed wilgocią, światłem i innymi czynnikami, które mogłyby wpłynąć na ich parametry. Część produktów farmaceutycznych powinna być przewożona na zasadach tak zwanego zimnego łańcuch dostaw – jest to temperatura od 2 do 8 °C. Przewoźnik powinien udokumentować, że transport ładunku odbywał się we właściwej temperaturze. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować, że lekarstwa nie będą mogły zostać wprowadzone do obrotu, a przewoźnik będzie musiał zutylizować je na swój koszt.