Czy transport na Ukrainę jest bezpieczny?

tir

Rynek wschodni daje przewoźnikom nowe perspektywy. To duży obszar o szerokim potencjale, który dla przedsiębiorstw w branży transportowej może być dobrym polem do rozwoju ich działalności. Warto więc wykorzystać potencjał transportu na wschód. Ważnym elementem łańcucha dostaw w tym przypadku są kraje, które bezpośrednio sąsiadują z Unią Europejską – należy do nich Ukraina, która jest sąsiadem Polski.

Dlaczego rynek ukraiński jest dla nas atrakcyjny?

Ukraiński przemysł jest mniej rozwinięty od polskiego i wykazuje pewne braki, na przykład pod względem produktów spożywczych, wyrobów metalurgicznych i z tworzyw sztucznych lub maszyn i urządzeń. Te obszary coraz częściej są zagospodarowane właśnie przez polskich przedsiębiorców. Zachodnie państwa, będące członkami Unii Europejskiej, to kluczowi partnerzy Polski w dziedzinie eksportu, jednak z pewnością nie należy lekceważyć współpracy z Ukrainą, drugim, największym pod względem wielkości krajem europejskim. Przewóz ładunków na Ukrainę może być realizowany różnymi rodzajami transportu – samochodowym, lotniczym, morskim, kolejowym oraz kombinowanym.

Transport na Ukrainę

Transport na chłonny rynek ukraiński jest prowadzony przez polskich przewoźników od wielu lat, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy posiadają doświadczenie w tej dziedzinie i są wartościowym pośrednikiem pomiędzy państwami Europy Zachodniej oraz Ukrainą. Wybierając firmę transportową do przewozu ładunku na Ukrainę, warto uwzględnić właśnie czynnik doświadczenia, związany ze znajomością specyfiki rynku oraz aktualnych przepisów obowiązujących w przypadku tego typu transportu. Współpracując z doświadczonym partnerem, możemy liczyć na sprawny i efektywny transport.

Transport a konflikt wojenny na Ukrainie

W ostatnich latach Ukraina stała się krajem o niestabilnej sytuacji. Część terenów Ukrainy objęta jest działaniami wojennymi. Pojawia się więc pytanie, czy transport na Ukrainę, szczególnie w jej wschodnich rejonach, jest bezpieczny. Są to dla przewoźnika bardzo specyficzne warunki. Do prawnych formalności, którymi trzeba się zająć podczas organizacji przewozu na Ukrainę, trzeba dołożyć kolejne. Eksperci zalecają na przykład rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w ramach ubezpieczenia, o kraje spoza Unii Europejskiej oraz dodatkowe ubezpieczenie uwzględniające niebezpieczeństwo uszkodzenia lub kradzieży ładunku. W przypadku transportu na Ukrainę szczególną uwagę należy zwrócić na kontakt z kierowcą oraz monitoring danego transportu. W przeważającej części Ukrainy jest bezpiecznie, ponieważ działania wojenne toczą się na ograniczoną skalę, nie ma więc potrzeby rezygnowania z realizacji zleceń transportowych na Ukrainę.