Tygodniowy czas pracy kierowcy – ile wynosi?

Tygodniowy czas pracy kierowcy – ile wynosi?

Praca kierowcy należy do szczególnie wymagających i trudnych. Jazda samochodem wymaga szybkich i stałych reakcji, spostrzegawczości oraz dobrej kondycji psychofizycznej, szczególnie podczas transportu ładunków niebezpiecznych. Przemęczenie oraz mała ilość przespanych godzin mogą doprowadzić do stworzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. W celu uniknięcia niebezpiecznych zdarzeń na drodze, spowodowanych przez wielogodzinną jazdę, powstało Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczy regulacji kwestii maksymalnego czasu jazdy kierowcy. Rozporządzenie zostało wydane 15 marca 2006 roku wprowadza limity oraz określa normy czasu pracy. Inne akty prawne określające tę kwestię to Kodeks Pracy oraz Ustawa o czasie pracy kierowców.

Dobowy oraz tygodniowy czas pracy kierowcy

W pierwszej kolejności warto wiedzieć, że zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem nr 561/2006, kierowca potrzebuje przerwy już po 4,5 godzinach jazdy. Taki odpoczynek powinien trwać 45 minut. Okres przerwy może być rozłożony w czasie, jednak minimalna długość takiego odcinka czasu to 15 minut. Musi być zachowana zasada 45 minut odpoczynku na 4,5 godziny jazdy. Istotne jest określenie definicji przerwy dla kierowcy – oznacza ona czas, w którym taka osoba nie tylko nie kieruje samochodem, ale nie wykonuje również żadnej innej pracy.

Warto również zapoznać się z określeniem tak zwanego dobowego czasu pracy kierowcy. Regularny dzienny okres odpoczynku powinien trwać minimalnie 11 godzin, choć w niektórych przypadkach możliwe jest skrócenie tego okresu do 9 godzin, jednak musi to odbywać się zgodnie z regułami czasy pracy kierowców. Oznacza to, że kierowca może wykonywać swoją pracę maksymalnie przez 13 godzin, a w części przypadków czas ten może zostać wydłużony do 15 godzin (można to zrobić 3 razy między dwoma odpoczynkami tygodniowymi).

W jaki sposób możemy więc obliczyć tygodniowy czas pracy kierowcy? Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy kierowca odbiera odpoczynek tygodniowy co najmniej co 6 okresów trwających po 24 godziny. Często potocznie tygodniowy czas pracy kierowcy wylicza się na podstawie tych okresów jako 144 godziny. Jednak zgodnie z przepisami czas ten określa wyłącznie maksymalną częstotliwość odpoczynków tygodniowych.

Regularny odpoczynek tygodniowy trwa 45 godzin, z kolei skrócony okres trwa krócej, jednak minimalnie czas ten musi wynosić 24 godziny. Taki skrócony odpoczynek musi być nadrobiony w późniejszym terminie. Według przepisów, kierowca może pracować (razem z nadgodzinami) przeciętnie 48 godzin tygodniowo, czas ten może być wydłużony w szczególnym przypadku, regulowanym przez Rozporządzenie.