Uprawnienia ADR – informacje, koszty, wymagania

Uprawnienia ADR - informacje, koszty, wymagania

Kierowca ciężarówki np. z naczepą z ruchomą podłogą, który przewozi materiały niebezpieczne na terenie Polski lub poza jej granicami, musi posiadać stosowne zgody, tzw. uprawnienia ADR. Stosując się do norm zawartych w rozporządzeniu ADR, transport materiałów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska jest maksymalnie bezpieczny. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje o uprawnieniach ADR, które warto poznać. 

Kilka słów o konwencji ADR

ADR to międzynarodowa umowa, którą Polska ratyfikowała 1975 roku. Dokument ten bardzo dokładnie określa zasady i warunki przewożenia materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z konwencją ADR wyróżniamy 13 klas towarów niebezpiecznych, a są to:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe,
 • Gazy,
 • Materiały ciekłe zapalne,
 • Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • Materiały samozapalne,
 • Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Materiały utleniające,
 • Nadtlenki organiczne.
 • Materiały trujące,
 • Materiały zakaźne,
 • Materiały promieniotwórcze,
 • Materiały żrące,
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Przewóz ładunków niebezpiecznych – jak uzyskać uprawnienia ADR i ile kosztuje kurs?

Chcąc uzyskać uprawnienia ADR i uczestniczyć w przewozie materiałów niebezpiecznych, należy wziąć udział w kursie początkowym i pozytywnie zdać egzamin. Podczas szkolenia podstawowego prowadzący uświadamiają uczestnikom główne zagrożenia i przygotują ich do bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych. Kurs porusza m.in.: tematy działań zapobiegawczych, ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów, czy zakazu ładowania razem towarów niebezpiecznych różnego typu. Ile trwa kurs początkowy? Szkolenie ADR dla wszystkich klas obejmuje co najmniej 18 godzin lekcyjnych.

Uczestnikiem kursu może zostać jedynie zawodowy kierowca (prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95”), który ukończył 21. rok życia. Ile kosztują uprawnienia ADR? Cena szkolenia początkowego nie jest stała, różni się w zależności od organizatora kursu. Uogólniając kurs ADR to wydatek rzędu kilkuset złotych (350-500 zł). Koszt szkolenia pokrywa pracodawca (w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

Wiele osób zastanawia się, czy uprawnienia ADR są wydawane bezterminowo. Otóż nie – mają 5-letni okres ważności. Chcąc zachować uprawnienia, należy w terminie 12 miesięcy od daty ważności zaświadczenia, wziąć udział w szkoleniu doskonalącym i zdać wymagany egzamin. Nowe zaświadczenie ADR będzie ważne przez kolejne 5 lat.