W jaki sposób transportować kopaliny?

W jaki sposób transportować kopaliny?

Kopaliny to surowce, które są wydobywane z ziemi. Do tej grupy zaliczamy surowce o gospodarczym znaczeniu, takie jak między innymi węgiel i ropa naftowa, rudy metali, ale także sól. Czy ich transport jest łatwy? W jaki sposób transportować kopaliny? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Czym są kopaliny? Czy w transporcie części z nich potrzebny będzie terminal przeładunkowy?

Kopaliny możemy podzielić na:

  • główne: skały i minerały, czyli takie, które są podstawą eksploatacji w danym miejscu,
  • towarzyszące: eksploatowane dodatkowo w pobliżu złoża kopaliny głównej.

Kopaliny występują w trzech stanach skupienia. Węgiel, sól lub rudy metali to kopaliny stałe, wśród ciekłych znajdują się wody mineralne czy ropa naftowa, z kolei gaz ziemny jest kopaliną gazową. Inny podział kopalin wywodzi się z Prawa geologicznego i górniczego z 2012 roku – objęte własnością górniczą, które przysługują dla Skarbu Państwa, między innymi węgiel, rudy, sole, gazy i kamienie szlachetne oraz wody lecznicze i termalne, a także pozostałe kopaliny, objęte własnością gruntu.

Jak transportować kopaliny?

W związku z tym, że kopaliny to tak szeroka i różnorodna grupa surowców, ich transport uzależniony jest od rodzaju i typu. Stworzone zostały odpowiednie procedury, dzięki którym transport kopalin jest skuteczny i bezpieczny. Przykładowo: sposób przewozu węgla uzależniony jest od sortymentu, czyli zbioru, węgla. W tym przypadku głównym parametrem, który bierze się pod uwagę, jest grubość brył węglowych. Jest to istotne dla ustalenia metody transportu, narzędzi załadunkowych, ilości przewożonego surowca, czy formy załadunku. Znaczenie ma także odbiorca – czy jest to osoba prywatna, czy zakład przemysłowy lub energetyczny – oraz lokalizacja złoża i miejsca docelowego. Do załadunku węgla z reguły niezbędny jest dźwig, a sam transport może odbywać się z samochodów dostawczych i kolejowych wagonów towarowych. Jeżeli węgiel transportowany jest na duże odległości, wówczas można przemyśleć skorzystanie z terminalu materiałów sypkich.

Transport ropy naftowej

Ropa naftowa, która jest przykładem kopaliny płynnej, transportowana jest na dwa sposoby. Na lądzie wykorzystuje się rurociągi zbudowane ze stalowych rur, w miarę możliwości umieszczonych na powierzchni ziemi. Ruch ropy w rurociągach jest możliwy dzięki systemowi pomp. W związku z kosztami i trudnościami technicznymi budowa rurociągów pod morzem nie jest bardzo popularna. W grę wchodzą również względy ekologiczne. W związku z tym ropę naftową przewozi się przez morze tankowcami – załadunek odbywa się na platformach eksploatacyjnych lub bojach przeładunkowych, a miejsce rozładunku są terminale naftowe. Transport gazu ziemnego, czyli kopaliny gazowej, odbywa się za pośrednictwem rurociągów, ale skroplony gaz ziemny przewozi się również na pokładzie specjalnych statków, tak zwanych gazowców. Największą trudnością w przypadku gazu ziemnego jest duża odległość, która dzieli miejsce wydobycia a odbiorców.