Jak zdobyć licencję na transport drogowy?

tir

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność zarobkową polegającą na przewozie towarów lub ludzi, powinien uzyskać odpowiednie uprawnienia. Niezbędnym dokumentem, który należy posiadać w takiej sytuacji, jest licencja na transport drogowy. Możemy wymienić kilka wyjątków od tej reguły – licencji nie potrzebuje przedsiębiorca, który przewozi pracowników do pracy pojazdem o pojemności do 9 osób, a także osoby zatrudnione w ratownictwie medycznym oraz usługach transportu sanitarnego. Pozostałe osoby, które prowadzą działalność gospodarczą opartą o transport, mają obowiązek posiadania licencji.

Warunki do spełnienia

Przedsiębiorca, który stara się o taką zgodę, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe oraz związane na przykład z obrotem gospodarczym, warunkami pracy, bezpieczeństwem w komunikacji oraz innymi, związanymi z zawodem przewoźnika. Kandydat do uzyskania licencji na transport drogowy nie może ponadto posiadać orzeczenia, które prawomocnie zakazuje działalności gospodarczej w obrębie transportu drogowego. Musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek – co najmniej jedna z osób zarządzających powinna wcześniej uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument, który potwierdza posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym. Certyfikat kompetencji zawodowych można uzyskać po zdaniu specjalnego egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego.

Przedsiębiorca, który stara się o licencję na transport drogowy, poza warunkami formalnymi, musi wykazać się także stabilną sytuacją finansową. Kandydat musi przedstawić roczne sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim kapitałem. Dodatkowo, przewoźnicy, którzy chcą świadczyć usługi transportowe poza granicami kraju, powinni uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Takie zezwolenie nie jest konieczne przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić działalność tylko na terenie Polski.

Wniosek o wydanie licencji na transport drogowy można złożyć w dowolnym momencie. Komplet dokumentów i zaświadczeń, razem z wypełnionym wnioskiem, należy złożyć w starostwie powiatowym. Do dokumentów trzeba dołączyć dowód wpłaty. Wysokość opłaty jest zależna od okresu, w jakim ma być ważna licencja. Za okres od 2 do 15 lat przedsiębiorca zapłaci 800 złotych, za 15 do 30 lat – 900 złotych, a za czas ważności dokumentu od 30 do 50 lat – 1000 złotych. Licencja powinna być gotowa do odbioru po około 4 tygodniach od złożenia wniosku, choć w niektórych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć. Przedsiębiorca ma możliwość odwołania się od negatywnej decyzji.