Czym jest CIM?

train-797072_1280

CIM to umowa, której pełna nazwa w języku francuskim brzmi „Contrat de transport international ferroviaire des marchandises”. W języku polskim oznacza to Umowę o międzynarodowym przewozie kolejowym towarów. CIM to międzynarodowy kolejowy list przewozowy, który jest wykorzystywany podczas tworzenia odpowiedniej umowy pomiędzy przewoźnikiem, to znaczy firmą kolejową, a nadawcą.

Główne aspekty dotyczące międzynarodowego transportu kolejowego określa powstała w 1980 roku konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami, czyli COTIF. Dodatkowe zasady CIM zostały stworzone w 1999 roku. Reguły zawarte w CIM są stosowne prawie w całej Europie, a także w części krajów w Azji oraz Afryce.

Jak działa CIM?

List przewozowy zgodny z zasadami CIM powinni sporządzić nadawca oraz przewoźnik. Firma kolejowa potwierdza w ten sposób podjęcie przesyłki, a jej nadawca otrzymuje kopię takiego listu jako dowód nadania. List przewozowy składa się z kilku części. Oryginał zachowuje przewoźnik, a następnie przekazuje go odbiorcy. Grzbiet także otrzymuje przewoźnik, pozostaje on w punkcie nadania. Sporządzane są także pokwitowanie odbioru, a także ceduła dla przewoźnika i wtórnik dla nadawcy.

Na ważnej umowie powinien znaleźć się stempel datownika ze stacji nadania. Koszty transportu są opłacone z góry, a podjęcie towaru przez firmę kolejową oznacza, że dotyczy ona również przedsiębiorstw innych krajów, przez które będzie transportowana przesyłka.