Godziny otwarcia Nasze biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00
Zadzwoń do nas tel.: +48 603 105 686
Napisz do nas biuro@tte.pl

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

Poruszamy się eksperci

To jest przykładowa strona. Po jego różni się od bloga, bo będzie przebywać w jednym miejscu i będą wyświetlane w Twojej nawigacji w witrynie

camion transport frigo en pleine vitesse

Terminal Sławków

Dążąc do optymalizacji czasu i kosztów transportu towarów przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na tzw. transport kombinowany. Aby skorzystać z takiej możliwości, niezbędne jest odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, czyli terminal. Sławków to miejsce, gdzie znajduje się najnowocześniejsze centrum transportowo – logistyczne w Polsce. Terminal przeładunkowy w Sławkowie stymuluje intensywną wymianę gospodarczą z państwami Europy Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Na terenie terminala swoją działalność prowadzi firma TTE. W skład naszej oferty wchodzą usługi transportowe, spedycyjne, przeładunkowe i magazynowe.

Terminale kolejowe w Polsce

Transport intermodalny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu, należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów transportu w Polsce. Ściśle związany jest on z funkcjonowaniem terminali kolejowych, pełniących zarazem funkcję nowoczesnych centrów logistycznych. Sławków jest miejscem, w którym symbolicznie Wschód łączy się z Zachodem,

W Sławkowie kończy się bowiem szerokotorowa linia transyberyjska, a transport towarów dalej na Zachód wymaga przeładunku na wagony normalnotorowe.

Wysokowydajny terminal musi być optymalnie skomunikowany z siecią drogową i kolejową. Sławków położony jest niemal na przecięciu Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Północ z Południem oraz Wschód z Zachodem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się autostrady A1 i A4 oraz trasa europejska E40. Do głównych funkcji terminali kolejowych należą szybki przeładunek oraz możliwość składowania towarów. Ich znaczenie stale rośnie, co jest efektem nasilającej się popularności transportu kolejowego. Rolę w tym procesie odgrywają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i ekologiczne. Pociąg może przewieźć jednorazowo nawet kilkaset ton towarów, dlatego też jest stosunkowo tanim środkiem transportu. Ponadto ceny przewozu są niezależne od zmian na rynku paliw. Transport kolejowy jest również znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż jego główny konkurent tj. transport samochodowy.

Preferowanie transportu kolejowego wpisuję się w unijną politykę ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych. Zakłada ona rozbudowę infrastruktury kolejowej i systematyczne zwiększanie udziału kolei w transporcie towarów. Podobne trendy można obserwować także w naszym kraju. Terminale kolejowe w Polsce ulokowane są w strategicznych miejscach sprawiając, że transport kolejowy staje się poważną alternatywą dla przewozu samochodowego.

Aktualności

Trawersa_magnetyczna Nowa trawersa magnetyczna - Jest już nowa trawersa magnetyczna firmy TECNOMAGNETE model TM4, która będzie pracować pod nowymi suwnicami. ...
renT-13 Nowe konie w stajni - Powiększamy flotę o nowe ciągniki siodłowe marki Renault serii T. ...
2015-11-13 LHS 017 Nowe suwnice - Dwie nowe suwnice zwiększyły potencjał przeładunkowy i możliwości składowania stali. ...