Czym zajmuje się logistyk/specjalista ds. logistyki?

logistycy

Logistyka to pojęcie z dziedziny zarządzania i transportu. Są to procesy planowania i realizacji, a także kontroli efektywnego przepływu towarów i surowców z miejsca pochodzenia do klienta, z uwzględnieniem przepływu informacji między uczestnikami procesu. Logistyka obejmuje różnego rodzaju czynności, należą do nich między innymi: obsługa klienta, przekazywanie informacji, realizacja zamówień, kontrola zapasów, pakowanie, transport, składowanie, gospodarowanie odpadami oraz obsługa zwrotów. Osobą, która zajmuje się tymi działaniami jest specjalista do spraw logistyki, czyli logistyk.

Co wyróżnia logistyków?

Specjalista do spraw logistyki w swojej pracy powinien łączyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które można zdobyć na przykład w technikum, na studiach wyższych lub odpowiednich kursach. Na studiach w tej dziedzinie słuchacze mogą zdecydować się na interesującą ich specjalizację. Logistykę możemy podzielić na obszary, w zależności od zakresu działań – są to między innymi logistyka produkcji, zaopatrzenia, międzynarodowa, miejska, magazynowa, wojskowa czy też ekologistyka oraz e-logistyka.

Dużym atutem logistyka jest doświadczenie (można je zdobyć na przykład w trakcie praktyk lub stażu) i znajomość języków, ale również pewne cechy osobowości, jak między innymi opanowanie, odpowiedzialność, odporność na stres czy zdolność szybkiego podejmowania decyzji i logicznego myślenia. Specjalista do spraw logistyki powinien posiadać umiejętności analizy i planowania, wiedzę o przepisach oraz znać specjalistyczne programy, a także umieć zarządzać projektami i organizować pracę – własną oraz pracowników, jeśli odpowiada za pracę zespołu. Istotne są też zdolności komunikacyjne.

Typy logistyków

Zadaniem logistyka jest efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym, a jego celem – osiągnięcie zysków. Specjalistów do spraw logistyki możemy podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich to logistyk projektant, który zajmuje się analizą systemu logistycznego oraz poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań, które ułatwią skuteczne zarządzanie procesem produkcyjnym. Jego zadaniem jest optymalizacja procesów logistycznych.

Drugi typ to specjalista, którego możemy określić mianem logistyka do spraw bieżących. Jest to osoba odpowiedzialna za zaopatrzenie, dystrybucję, transport oraz komunikację, czyli za przepływ towarów m.in. na terminalach przeładunkowych. Zadaniem tego specjalisty jest zapewnienie płynności tych procesów, a jednocześnie minimalizacja kosztów.

Obowiązki logistyka

Jakie zadania wykonuje specjalista do spraw logistyki? Zakres czynności, które można powierzyć logistykowi jest bardzo szeroki. W zależności od branży i specjalizacji, specjalista do spraw logistyki może mieć różne obowiązki. Logistyk przygotowuje sprawny proces logistyczny, zarządza zapasami i ustala plan dostaw, a także koordynuje przepływ produktów i surowców, w tym wyszukuje i komunikuje się z dostawcami. Odpowiada za dystrybucję oraz transportowanie. Logistyk zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji związanej z logistyką.

Dobry logistyk analizuje czynności logistyczne, wyciąga wnioski i w ten sposób szuka nowych sposobów na usprawnienie procesów oraz optymalizacji kosztów. Często w swojej pracy specjalista do spraw logistyki śledzi sytuację w branży, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Do jego obowiązków należy też prowadzenie rozliczeń i współpraca z innymi działami w przedsiębiorstwie. Logistyk organizuje też przyjęcia oraz wydania towarów, kontaktuje się z klientami i firmami kurierskimi, testuje i wdraża nowe systemy elektroniczne, rozdziela zadania oraz opracowuje technologie utylizacji odpadów.

Gdzie pracują logistycy?

Logistyk może pracować w różnych branżach i firmach – wykształcony i doświadczony specjalista nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie.

Miejscem pracy specjalisty do spraw logistyki jest zwykle magazyn przeładunkowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym lub magazynowym. Jednak logistycy znajdują zatrudnienie także na dużych dworcach kolejowych, w portach morskich oraz na lotniskach. Zatrudnieni tam logistycy zajmują się organizacją transportu, przekierowaniami środka transportu do innego miejsca docelowego oraz zarządzaniem pracownikami, którzy pracują przy załadunku towarów – dbają o płynność ruchu. Specjaliści do spraw logistyki pracują w zakładach komunikacji miejskiej i miejskich centrach kontroli ruchu, gdzie organizują transport w oparciu o liczbę pasażerów, awarie i roboty drogowe.

Logistycy poszukiwani są także w firmach kurierskich, w których organizują przewóz oraz dbają o jego prawidłowe warunki – obecnie to szybko rozwijająca się branża. W takiej firmie logistyk zajmuje się optymalizowaniem tras i warunków przewozu. Stosunkowo nowym, ale dającym szerokie perspektywy rozwoju obszarem, w którym może sprawdzić się specjalista do spraw logistyki jest e-commerce.

Logistyk znajdzie pracę również w firmach transportowych i spedycyjnych, w których odpowiada za plan dostaw, organizuje pracę kierowców oraz dba o poprawność dokumentów. Kluby sportowe potrzebują z kolei logistyków, którzy między innymi organizują wyjazdy zawodników, dbają o ich zakwaterowanie oraz bezpieczeństwo imprez sportowych.

Kompleksową obsługę logistyczną mają Państwo zapewnioną przy współpracy z firmą TTE. Nasi zaangażowani pracownicy przyjrzą się Państwa potrzebom i przedstawią ofertę, która będzie do nich idealnie dopasowana. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu