Dopuszczalne wymiary i masy samochodów ciężarowych

Dopuszczalne wymiary i masy samochodów ciężarowych

Samochody ciężarowe, aby mogły poruszać się po publicznych drogach, powinny spełniać normy określone przez przepisy – w tym przypadku przez ustawę o ruchu drogowym. Na terenie Unii Europejskiej od 1996 roku wymiary samochodów ciężarowych opisuje Dyrektywa 96/53, jednak każdy z krajów członkowskich może ustalić własne normy dla transportu drogowego, dopuszczające pojazdy większe i cięższe.

Wymiary samochodów ciężarowych – długość, szerokość, wysokość

W Polsce wymiary pojazdów ciężarowych nie mogą przekraczać 12 metrów, jeśli mówimy o pojedynczym samochodzie. W przypadku ciężarówki i naczepy ich łączna długość nie może przekraczać 16,5 metrów. Zespół dwóch pojazdów może mieć wymiary do 18,75 metrów długości. Trzy pojazdy mogą mieć maksymalnie 22 metry. Jeśli przewoźnik chce poruszać się po polskich drogach publicznych zespołem pojazdów, który ma więcej niż 22 mety, to przy każdym takim przejeździe musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Czym jest zespół pojazdów? W ten sposób nazywamy pojazdy połączone ze sobą, które tworzą całość – definicja nie dotyczy pojazdów, które są złączone do holowania.

Ustawodawca, określając dopuszczalne wymiary samochodów ciężarowych, uwzględnił również ich szerokość. Maksymalna szerokość dla takich pojazdów to 2,55 metra. Wyjątek stanowią izotermy, czyli ciężarówki-chłodnie, które mogą mieć 2,60 metra szerokości. Szerokość samochodów ciężarowych z ładunkiem nie może być większa niż 3 metry, jednak trzeba uwzględnić, że z każdej strony towar może wykraczać poza pojazd do 23 centymetrów. W ustawie o ruchu drogowym znajdziemy też zapis o maksymalnej wysokości pojazdów ciężarowych – tutaj wymiary ciężarówek to maksymalnie 4 metry.

Pojazdy ciężarowe – dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita, w skrócie DMC, również została określona w przepisach. Zgodnie z ustawą, dla pojazdu składowego zespołu pojazdów DMC wynoszą:

  • 10 ton dla przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy,
  • 18 ton dla przyczepy o 2 osiach z wyjątkiem naczepy,
  • 24 tony dla przyczepy o liczbie osi wyższej niż 2, z wyjątkiem naczepy.

DMC dla zespołu pojazdów o 3 osiach to 28 ton, dla zespołu o co najmniej 5 osiach – 40 ton, przy liczbie osi nie większej niż 4 – 28 ton oraz przy liczbie osi większej niż 4 – 40 ton. W transporcie intermodalnym ciągnik siodłowy o 2 osiach z naczepą o 3 osiach stosowany ma DMC o wartości 42 tony, a ciągnik o 3 osiach z naczepą o 2 lub 3 osiach – 44 tony.

Każdy przewoźnik powinien zadbać, aby pojazd, także z dobraną naczepą, spełniał wymagane przez przepisy parametry, w przeciwnym razie będzie uznany za nienormatywny.