Jak działa ruchoma podłoga w naczepie?

ciężarówka na drodze

Naczepa wyposażona w ruchomą podłogę to tak zwana naczepa walkingfloor. Z reguły ruchoma podłoga jest zbudowana z 12 lub 24 aluminiowych listew, które są umieszczone wzdłuż naczepy. Listwy te przesuwają się na długość około 15 do 25 centymetrów. Szczelność konstrukcji pozwalają osiągnąć uszczelki zamontowane na krawędziach listew. Ruchoma podłoga ułożona jest na ramie ze stali konstrukcyjnej, często wzmocnionej poprzecznymi palami, a podparciem dla listew są poprzeczki nośne. Na poprzeczkach instaluje się zrobione z plastiku wkładki, których zadaniem jest zmniejszenie oporów podczas pracy listew.

Zasada działania ruchomej podłogi

Ruchoma podłoga (http://tte.pl/ruchome-podlogi/) jest napędzana przez specjalny mechanizm, na który składają się belki przesuwne oraz siłowniki hydrauliczne, zazwyczaj zainstalowane w środkowej partii nadwozia. Siłowniki hydrauliczne przymocowane są do ramy mechanizmu napędowego. Do sterowania nimi służą elektrozawory. Konstrukcja ruchomej podłogi pozwala na przeprowadzenie ruchu. Na początku listwy, które napędza napęd hydrauliczny, razem z ładunkiem przemieszczają się w stronę punktu wyładunkowego. Ruch wykonuje jedna część listew i dochodzi do cofnięcia co trzeciej listwy, dlatego ładunek nie zmienia swojego położenia. System, który napędza pracę ruchomej podłogi zlokalizowany jest pod podłogą, więc nie zmniejsza przestrzeni ładunkowej. Mechanizm sterowania można umieścić w kabinie kierowcy lub przy drzwiach wyładunkowych. Dodatkowym elementem, który instalowany jest w naczepie z ruchomą podłogą jest ruchoma przednią ściana z gumową klapą, której funkcją jest na przykład ochrona podłogi przed zanieczyszczeniami. Producenci ruchomych przyczep w swoich produktach stosują różne rozwiązania, są także w stanie dostosować dany model do indywidualnych potrzeb klienta.

Zastosowanie naczep z ruchomą podłogą

Naczepy z ruchomą podłogą wykorzystuje się często do przewozu ładunków sypkich, takich jak na przykład zboże, otręby, kukurydza, pasza, węgiel, żwir i piasek. Sprawdzają się również przy przewozie towarów ułożonych na paletach, bali i beczek oraz innych towarów paletyzowanych. Naczepy z ruchomą podłogą mają także zastosowanie w transporcie biomasy, czyli alternatywnego paliwa. Są to źródła energii odnawialnej, do których możemy zaliczyć między innymi drewno, ziarno owsa, trociny, pelet lub słomę.

W naczepach z ruchomą podłogą nie należy przewozić rozdrobnionych odpadów metalowych lub szklanych. Taki ładunek może uszkodzić listwy oraz mechanizm napędowy podłogi. Ostre, drobne fragmenty mogą także zniszczyć zamontowane na krawędziach listew gumowe uszczelki, co zmniejsza szczelność podłogi. Efektem jest szybsze zużycie elementów ruchomej podłogi.