Jakich pozwoleń wymaga transport na Ukrainę?

transport

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak duże możliwości daje wschodni rynek. Kraje Europy Wschodniej, czyli Rosja, Ukraina i Białoruś to olbrzymi obszar, który może wspierać rozwój naszej gospodarki – jest więc dla polskich przedsiębiorców wyjątkowo atrakcyjny i ważny. W 2020 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Ukrainą osiągnęła wartość około 7 miliardów dolarów. Co za tym idzie, na znaczeniu nabiera stale transport drogowy

Perspektywy, które daje rynek ukraiński dostrzegła już Unia Europejska – od 2017 roku nasz wschodni sąsiad jest członkiem Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T, czyli unijnego programu, który wspiera rozwój sieci drogowych, wodnych, kolejowych oraz powietrznych. Program TEN-T ma prowadzić do poprawy dostępności i łączności między regionami Unii Europejskiej przez optymalne wykorzystanie mocnych stron i niwelowanie czynników o negatywnym wpływie na transport towarów i ludzi.

Transport lądowy w czasie konfliktu wojennego

W tym szczególnym okresie transport na Ukrainę ma duże znaczenie dla Polski i naszych sąsiadów – jako najbliżsi sąsiedzi mamy na tym polu duże możliwości, a także pewną odpowiedzialność, ponieważ mimo konfliktu zbrojnego wciąż istnieje zapotrzebowanie na towary, przede wszystkim używane pojazdy osobowe, produkty rolne i spożywcze o długim terminie przydatności oraz paliwa płynne. Warto zdawać sobie sprawę, że płatności za towary z innych grup mogą być znacząco opóźnione. Obecnie w transporcie na Ukrainę korzysta się z samochodów ciężarowych i pociągów, ponieważ korzystanie z transportu lotniczego lub morskiego jest praktycznie niemożliwe. Samochody są wykorzystywane przy transporcie towarów o średnich gabarytach. Leki oraz produkty spożywcze są przewożone w odpowiednich lodówkach, a ładunki ponadgabarytowe lub zakwalifikowane jako niebezpieczne – w specjalnych pojazdach.

Transport na Ukrainę

Do jak najlepszego wykorzystania szans, jakie dają wschodnie rynki, konieczna jest skuteczna organizacja transportu. Nasi sąsiedzi ze wschodu nie są członkami Unii Europejskiej, co komplikuje ten proces. Transport na Ukrainę przebiega w inny sposób niż transport do krajów unijnych, na co powinni być przygotowani zarówno przedsiębiorcy, jak i przewoźnicy.

Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że sytuacja polityczna na Ukrainie nie jest stabilna, a konflikt zbrojny jeszcze w większym stopniu zmniejszył bezpieczeństwo transportu. Szczególnie niebezpieczne są wschodnie rejony Ukrainy. Z tego powodu warto rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP w taki sposób, aby obejmowało ono także kraje spoza Unii Europejskiej. Specjaliści zalecają również, aby w przypadku szczególnie wartościowego ładunku skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, które obejmuje ryzyko kradzieży. O tym, czym jest OCP, możesz dowiedzieć się z jednego z naszych artykułów na blogu.

Zezwolenia na transport

Barierą w bardziej dynamicznym rozwoju transportu na Ukrainie są formalności. Konieczne jest uzyskanie między innymi faktury dla odbiorcy towaru, świadectwa przewozowego oraz specyfikacji.

Świadectwo przewozowe to dokument, który należy przedstawić w kraju importu, zawierający informacje na temat kraju pochodzenia towaru. Do uzyskania świadectwa potrzebna jest faktura eksportowa. Bardzo ważne jest prawidłowe uzupełnienie dokumentów, ponieważ wszelkie pomyłki mogą opóźnić i przedłużyć przewóz. Dokumenty można przygotować samodzielnie lub skorzystać z usługi profesjonalnej firmy ‒ w ten sposób przyspieszymy transport i unikniemy opóźnień.

Standardowe wymagania w kwestii zezwoleń na transport na Ukrainę

Transport na Ukrainę może odbywać się na podstawie uzyskania zezwolenia ogólnego lub zezwolenia EMKT. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń. Jednym z nich jest zezwolenie dwustronne, tak zwane loco, które pozwala na jednorazowy transport tam i z powrotem z Polski na Ukrainę. Zezwolenie tranzytowe umożliwia przejazd przez terytorium Ukrainy tam i z powrotem, jednak bez opcji załadunku lub wyładunku – o ile nie zostało ustalone inaczej w przepisach dwustronnych. Zezwolenie ogólne daje możliwość wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego. Funkcjonuje również zezwolenie kr-3, które daje przewoźnikowi prawo do zawiezienia lub wywiezienia towaru do lub z kraju innego niż kraj, w którym został zarejestrowany pojazd. Zezwolenie EMKT to zezwolenie wielostronne oraz wielokrotne, które daje możliwość przewozu pomiędzy krajami należącymi do Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu – należą do niej Polska i Ukraina. Zezwolenie EMKT nie dotyczy przewozu ładunków ponadgabarytowych oraz innych przewozów specjalnych.

Zniesienie wymagań na okres wojny

Warto wiedzieć, że obecnie funkcjonuje okres niewymagania specjalnych zezwoleń dla polskich kierowców, który został przedłużony do 30 czerwca 2024 roku, na mocy umowy między Ukrainą a Unią Europejską zawartej 29 czerwca 2022 roku. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla gospodarki ukraińskiej, ale także dla strony polskiej. Według umowy kierowcy nie potrzebują międzynarodowego prawa jazdy oraz świadectwa kwalifikacji zawodowych, z kolei przewoźnicy nie muszą ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na przewozy drogowe w Ukrainie. Zasada ta dotyczy przewozów dwustronnych oraz tranzytowych. Oznacza to, że w razie kontroli przewoźnik nie musi obawiać się kary za brak pewnych dokumentów. Przepisy mają charakter tymczasowy, co ma usprawnić i przyspieszyć transport w tym regionie.

Transport z TTE

Wybierając firmę transportową TTE, nie trzeba martwić się o żadne formalności. Doskonale znamy realia transportu międzynarodowego, w tym wszelkie niezbędne informacje dotyczące przewozu towarów na Ukrainę. Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów gwarantuje bezproblemowe załadunki, rozładunek w umówionym miejscu i czasie, a także właściwe zabezpieczenie przewożonego towaru. Zapraszamy do poznania naszej oferty!