Jakich pozwoleń wymaga transport na Ukrainę?

transport

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak duże możliwości daje wschodni rynek. Kraje Europy Wschodniej, czyli Rosja, Ukraina i Białoruś to olbrzymi obszar, który może wspierać rozwój naszej gospodarki – jest więc dla polskich przedsiębiorców wyjątkowo atrakcyjny i ważny. Perspektywy, które daje rynek ukraiński dostrzegła już Unia Europejska – od 2017 roku nasz wschodni sąsiad jest członkiem Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T, czyli unijnego programu , który wspiera rozwój sieci drogowych, wodnych, kolejowych oraz powietrznych.

Transport na Ukrainę

Do jak najlepszego wykorzystania szans, jakie dają wschodnie rynki, konieczna jest skuteczna organizacja transportu. Nasi sąsiedzi ze wschodu nie są członkami Unii Europejskiej, co komplikuje ten proces. Transport na Ukrainę przebiega w inny sposób niż transport do krajów unijnych, na co powinni być przygotowani zarówno przedsiębiorcy, jak i przewoźnicy.

Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że sytuacja polityczna na Ukrainie nie jest stabilna, co ma wpływ na bezpieczeństwo transportu. Szczególnie niebezpieczne są wschodnie rejony Ukrainy. Z tego powodu warto rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP w taki sposób, aby obejmowało ono także kraje spoza Unii Europejskiej. Specjaliści zalecają również, aby w przypadku szczególnie wartościowego ładunku skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia, które obejmuje ryzyko kradzieży.

Zezwolenia na transport

Barierą w bardziej dynamicznym rozwoju transportu na Ukrainie są formalności. Konieczne jest uzyskanie między innymi faktury dla odbiorcy towaru, świadectwa przewozowego oraz specyfikacji. Świadectwo przewozowe to dokument, który zawiera informacje na temat kraju pochodzenia towaru. Bardzo ważne jest prawidłowe uzupełnienie dokumentów, ponieważ wszelkie pomyłki mogą opóźnić i przedłużyć przewóz. Transport na Ukrainę może odbywać się na podstawie uzyskania zezwolenia ogólnego lub zezwolenia EMKT. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń. Jednym z nich jest zezwolenie dwustronne, tak zwane loco, które pozwala na jednorazowy transport tam i z powrotem z Polski na Ukrainę. Zezwolenie tranzytowe umożliwia przejazd przez terytorium Ukrainy tam i z powrotem, jednak bez opcji załadunku lub wyładunku – o ile nie zostało ustalone inaczej w przepisach dwustronnych. Zezwolenie ogólne daje możliwość wykonania przewozy dwustronnego lub tranzytowego. Funkcjonuje również zezwolenie kr-3, które daje przewoźnikowi prawo do zawiezienia lub wywiezienia towaru do lub z kraju innego niż kraj, w którym został zarejestrowany pojazd. Zezwolenie EMKT to zezwolenie wielostronne oraz wielokrotne, które daje możliwość przewozu pomiędzy krajami należącymi do Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu – należą do niej Polska i Ukraina. Zezwolenie EMKT nie dotyczy przewozu ładunków ponadgabarytowych oraz innych przewozów specjalnych.

Wybierając naszą firmę transportową, nie trzeba martwić się o żadne formalności. Doskonale znamy realia transportu międzynarodowego, w tym wszelkie niezbędne informacje dotyczące przewozu towarów na Ukrainę. Nasza oferta w tym zakresie dostępna jest pod adresem: http://tte.pl/transport-na-ukraine/.