Czym jest kabotaż?

kabotaż

Kabotaż to pojęcie z dziedziny logistyki, które jest w pewien sposób związane z handlem zagranicznym oraz transportem międzynarodowym. Termin kabotaż pochodzi od nazwiska odkrywcy i podróżnika z XV wieku, Giovanniego Cabbota, który podczas wypraw podróżował przez wybrzeża badanych krain. Z transportem kabotażowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy firma transportowa zajmuje się transportem towarów w danym kraju bez posiadania w nim siedziby, na przykład kiedy polska firma przewozi ładunek pomiędzy dwoma niemieckimi miastami. Towary przewożone w tamach transportu kabotażowego nie są uznawane za przedmiot spedycji międzynarodowej ani handlu zagranicznego. Na terenie Unii Europejskiej tego rodzaju usługi może świadczyć każde przedsiębiorstwo, które posiada pojazdy zarejestrowane w krajach unijnych lub wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady, na których powinien odbywać się transport kabotażowy, zostały opisane w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, a także w rozporządzeniach krajowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo transportowe w trakcie realizacji zlecenia może wykonać przewozy w ramach transportu kabotażowego. Należy też pamiętać, że rozładunek kabotażowy powinien odbyć się najpóźniej siedem dni po wykonaniu rozładunku transportu międzynarodowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo transportowe wjeżdża do kraju bez ładunku, ale planuje kabotaż, może przeprowadzić tylko jeden przewóz tego typu.

Firma transportowa, która przeprowadza transport kabotażowy, musi zadbać o właściwe udokumentowanie przewozu międzynarodowego. Obowiązkiem przewoźnika jest przedstawienie listu CMR, dotyczącego pierwszego przewozu, czyli przewozu międzynarodowego, który został przeprowadzony na terytorium innego państwa objętego odpowiednią umową. Każdy przewóz wykonywany w ramach transportu kabotażowego powinien posiadać list przewozowy. Jest to dokument, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące ładunku, takie jak podpis i dane nadawcy, informacje na temat odbiorcy i przewoźnika, waga i opis ładunku, adres dostawy, data dostawy, określenie metody pakowania, a także numery rejestracyjne pojazdu oraz przyczepy, którymi odbywa się przewóz. Kierowca powinien posiadać również licencję wspólnotową, która umożliwia wykonywanie przewozów kabotażowych. Taką licencję może otrzymać każdy przewoźnik, który posiada siedzibę firmy w państwie członkowskim oraz ma uprawnienia do świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego. Licencja wspólnotowa jest ważna przez 10 lat.

O innych rodzajach transportu możecie poczytać w artykule: http://tte.pl/sa-rodzaje-transportu/.