PWPW Karta kierowcy – jak ją uzyskać?

PWPW Karta kierowcy - jak ją uzyskać?

Karta kierowcy to dokument, który powinien posiadać każdy kierowca zawodowy. Jest to specjalna karta, wydawana przez PWPW, czyli Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Przy pomocy karty kierowca, odbywający na przykład transport na Ukrainę, rejestruje czas jazdy, odpoczynku i postoju – w pojeździe powinien znajdować się cyfrowy tachograf.

PWPW karta kierowcy – gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzór wniosku o wydanie karty kierowcy PWPW jest dostępny na stronie info-car.pl. Wniosek jest krótki, do jego uzupełnienia potrzebne są podstawowe informacje – dane dotyczące wnioskodawcy, prawa jazdy, dane kontaktowe i adresowe oraz numer konta bankowego. Wniosek należy dostarczyć z kompletem załączników.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kartę kierowcy PWPW?

Trzeba uzupełnić oświadczenia o o posiadaniu ważnego prawa jazdy oraz oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe. Dodatkowo należy dołączyć aktualne zdjęcie i potwierdzenie dokonania dopłaty. Jeśli kierowca ubiega się o kartę po kradzieży dokumentu, musi przedstawić zgłoszenie do odpowiednich służb. Obcokrajowcy do uzyskania karty kierowcy PWPW, razem z wnioskiem i wymienionymi dokumentami, muszą przedłożyć oświadczenie o normalnym miejscu zamieszkania, skan tłumaczenia prawa jazdy, skan karty kierowcy i aktualny dokument, jeśli zostały wydane poza Polską.

Czy wniosek o kartę kierowcy można złożyć online?

Wnioskodawcy mają do wybory dwie drogi złożenia wniosku. Pierwsza z nich to metoda tradycyjna, czyli przez przesłanie kompletu dokumentów na adres PWPW. Drugi sposób jest wygodniejszy i szybszy. Wniosek o kartę kierowcy PWPW można złożyć online – za pośrednictwem strony info-car.pl. W tym przypadku potrzebne dane uzupełniamy elektronicznie. Wniosek, również złożony online, powinien być podpisany, potrzebne jest więc posiadanie e-dowodu i aplikacji mobilnej eDO App, podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego.

Czas oczekiwania i status wniosku o kartę kierowcy PWPW

Rozpatrzenie wniosku o wydanie kary kierowcy PWPW trwa około 7 dni, w przypadku drogi online, lub do 30 dni, przy wyborze tradycyjnej metody. Należy jeszcze doliczyć czas, w którym Poczta Polska doręczy kartę. Status wniosku można sprawdzić na stronie info-car.pl – wystarczy podać imię i nazwisko oraz PESEL lub numer dowodu osobistego.

Opłata – ile kosztuje karta kierowcy PWPW?

Koszt uzyskania karty kierowcy to 172,20 złotych, które należy wpłacić na konto bankowe Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przy realizacji przelewu w jego tytule wpisujemy imię i nazwisko oraz PESEL, aby wpłata była łatwiejsza do zlokalizowania i przypisania jej do wnioskodawcy.