Zagrożenia podczas przeładunku samochodów ciężarowych

ciężarówki

Powiedzmy sobie wprost – transport samochodowy jest bardzo popularny – daje wiele możliwości, ale związane są z nim również pewne zagrożenia. Część z nich dotyczy samego procesu przewozu. Istnieje na przykład ryzyko wypadku drogowego. Inną grupą zagrożeń, które występują w transporcie samochodem ciężarowym, są incydenty podczas przeładunku pojazdu. Kierowca oraz osoby biorące udział w wyładunku i załadunku towarów na stacji przeładunkowej powinny wiedzieć, jakie niebezpieczne sytuacje mogą wystąpić oraz w jaki sposób ich uniknąć.

Jakie zagrożenia występują podczas przeładunku samochodów ciężarowych?

W jego trakcie pracownik doznać może urazów takich jak otarcia, niewielkie rozcięcia lub stłuczenia. Obrażenia te często mają jednak poważniejszy charakter i mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń. Osoby zajmujące się przeładunkiem są narażone także na mocne uderzenia (przez obsługiwany towar lub elementy pojazdu) a także na zgniecenie – szczególnie groźne dla zdrowia i życia. Warto też wspomnieć o innych niebezpieczeństwach podczas wykonywanych prac przeładunkowych, takich jak na przykład upadek. Bardzo ważne jest więc zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Przede wszystkim kierowca powinien (na czas przeładunku) unieruchomić samochód ciężarowy. Zaleca się również, żeby osoba kierująca pojazdem na czas wyładunku i załadunku opuściła kabinę oraz zachowywała bezpieczną odległość. Wartym polecenia rozwiązaniem dla osób biorących udział w przeładunku jest używanie środków ochrony indywidualnej – mogą to być między innymi kamizelka w dobrze widocznym kolorze, z elementami odblaskowymi, kask, okulary, rękawice ochronne oraz buty robocze Dojeżdżając do strefy rozładunku kierowca powinien być uważny i stosować się do obowiązujących w danym miejscu procedur – na przykład ograniczenia prędkości, zachowania odpowiedniej odległości od innych pojazdów oraz pozostawienie możliwości skorzystania z dróg ewakuacyjnych. W strefie przeładunkowej nie powinny przebywać osoby pod wpływem środków odurzających. Zalecanym środkiem ostrożności jest również zakaz używania telefonu komórkowego podczas przeładunku.
Zagrożenia podczas przeładunku pojazdu ciężarowego wynikają również ze specyfiki towaru. Ładunek łatwopalny (albo w inny sposób niebezpieczny) wymaga zastosowania dodatkowych środków ostrożności, na przykład stosowania odzieży ochronnej oraz zakazu używania otwartego ognia w strefie przeładunkowej.